User Tools

Site Tools


07306-adam-sandler-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07306-adam-sandler-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Adam Sandler</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​AdamSandlerHWoFFeb11.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​AdamSandlerHWoFFeb11.jpg/​250px-AdamSandlerHWoFFeb11.jpg"​ width="​250"​ height="​253"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​AdamSandlerHWoFFeb11.jpg/​375px-AdamSandlerHWoFFeb11.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​AdamSandlerHWoFFeb11.jpg/​500px-AdamSandlerHWoFFeb11.jpg 2x" data-file-width="​1599"​ data-file-height="​1618"/><​p>​Sandler tháng 1 năm 2011</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​nickname">​Adam Richard Sandler</​span><​br/>​9 tháng 9, 1966 <span class="​noprint">​(52 tuổi)</​span><​br/><​span class="​birthplace">​Brooklyn,​ New York, Hoa Kỳ</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Diễn viên, diễn viên hài, ca sĩ, kịch, nhạc sĩ, và nhà sản xuất phim</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năm hoạt động</​th><​td>​
 +1987–nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phối ngẫu</​th><​td>​
 +Jackie Sandler (2003–)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Adam Richard Sandler</​b> ​
 +(sinh ngày 09 Tháng 9 năm 1966), là một diễn viên, diễn viên hài, kịch, doanh nhân, nhà sản xuất phim và nhạc sĩ người Mỹ. Sau khi tham gia bộ phim Saturday Night Live, Sandler trở thành ngôi sao tại Hollywood, các bộ phim của anh đã thu về hơn 2 tỷ Usd doanh thu tại các phòng vé. Anh được biết đến nhiều với các vai diễn hài hước, chẳng hạn như những bộ phim Billy Madison (1995), Happy Gilmore (1996), The Wedding Singer (1998), The Waterboy (1998), Big Daddy (1999), Mr. Deeds (2002)... Năm 1999, Sandler thành lập Happy Madison Productions<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ công ty sản xuất phim, chương trình truyền hình, chẳng hạn như series phim truyền hình Rules of Engagement.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Sandler được sinh ra tại Brooklyn, New York in 1966<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ cha anh Stanley là một kỹ sư điện trong khi mẹ anh, Judy là một giáo viên mầm non<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Gia đình anh là người Do thái. Gia đình anh đã chuyển đến Manchester, New Hampshire, anh theo học tại Manchester Central High School. Anh là một người có khiếu hài hước, anh tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển tài năng thông qua các buổi biểu diễn tại đại học New York University. Khiếu hài hước của anh chịu nhiều ảnh hưởng từ Mel Brooks, Bill Murray và Rodney Dangerfield<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Năm 1988, Sandler tốt nghiệp Tisch School of the Arts tại đại học New York University.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Ngày 22 tháng 6 năm 2003, Sandler kết hôn với nữ diễn viên Samantha Titone. Họ có với nhau hai con gái là Sadie Madison Sandler (sinh năm 2006)<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ và Sunny Madeline Sandler (sinh năm 2008)<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​. Sandler sống với gia đình ở Los Angeles, anh cũng sở hữu một vài ngôi nhà khác ở New York và Florida.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Phim_.C4.90i.E1.BB.87n_.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_Điện_ảnh">​Phim Điện ảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​td style="​background:#​FFFFCC;"><​img alt="​Films that have not yet been released"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​37/​Dagger-14-plain.png"​ width="​9"​ height="​14"​ data-file-width="​9"​ data-file-height="​14"/></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​Phim_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_truyền_hình">​Phim truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Adam_Sandler_footprint.jpg/​220px-Adam_Sandler_footprint.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Adam_Sandler_footprint.jpg/​330px-Adam_Sandler_footprint.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Adam_Sandler_footprint.jpg/​440px-Adam_Sandler_footprint.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ </​div></​div>​
 +<​dl><​dt>​Album phòng thu</​dt></​dl>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181020053236
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.280 seconds
 +Real time usage: 0.340 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1467/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16426/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1019/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7456/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.71 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 236.707 ​     1 -total
 + ​51.84% ​ 122.714 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​30.17% ​  ​71.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​29.66% ​  ​70.217 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.36% ​  ​41.101 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​16.00% ​  ​37.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.65% ​  ​25.218 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  4.19%    9.923      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  4.07%    9.639      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  3.79%    8.977      6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dagger
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783582-0!canonical and timestamp 20181020053236 and revision id 43279702
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07306-adam-sandler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)