User Tools

Site Tools


07311-s-n-bay-barcelona-el-prat-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07311-s-n-bay-barcelona-el-prat-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th>​Hãng hàng không</​th><​th class="​unsortable">​Các điểm đến</​th><​th style="​width:​10%">​Nhà ga</​th></​tr><​tr><​td>​Aegean Airlines</​td><​td>​ Athens </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Aer Lingus</​td><​td>​ Dublin <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Cork </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Aeroflot</​td><​td>​ Moskva–Sheremetyevo </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Aerolíneas Argentinas</​td><​td>​ Buenos Aires–Ezeiza </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Algérie</​td><​td>​ Algiers </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Arabia Maroc</​td><​td>​ Casablanca, Nador, Tangier </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Canada Rouge</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Montréal–Trudeau,​ Toronto–Pearson </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air China</​td><​td>​ Thủ đô-Bắc Kinh, Vienna<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Europa</​td><​td>​ Madrid, Palma de Mallorca, Tenerife–North <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Fuerteventura,​ Ibiza, Lanzarote, Menorca </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Europa <​br/>​vận hành bởi Swiftair</​td><​td>​ Badajoz </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air France</​td><​td>​ Paris–Charles de Gaulle </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Moldova</​td><​td>​ Chișinău </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air Transat</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Montréal–Trudeau,​ Toronto–Pearson </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​airBaltic</​td><​td>​ Riga </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Alitalia</​td><​td>​ Milan–Linate,​ Rome-Fiumicino </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Alitalia <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi Alitalia CityLiner</​span></​td><​td>​Milan–Linate </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​American Airlines</​td><​td>​ Miami, New York–JFK </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Arkia Israeli Airlines</​td><​td>​ Tel Aviv–Ben Gurion </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Asiana Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông thuê chuyến:</​b>​ Seoul–Incheon </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Atlantic Airways</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Vágar </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Austrian Airlines </​td><​td>​ Vienna (tiếp tục lại từ ngày 1 Tháng 4 năm 2015) </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Austrian Airlines <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi Tyrolean Airways</​span>​ </​td><​td>​ Vienna (kết thúc từ ngày 31 Tháng 3 năm 2015) </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Avianca</​td><​td>​ Bogotá </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Belavia</​td><​td>​ Minsk–National </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Blue Air</​td><​td>​ Bucharest </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​British Airways</​td><​td>​ London–Gatwick,​ London–Heathrow </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​British Airways <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi BA CityFlyer</​span></​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ London–City<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (Tháng 8 năm 2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup><​br/><​b>​Mùa đông thuê chuyến:</​b>​ Glasgow </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Brussels Airlines</​td><​td>​ Brussels </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bulgaria Air</​td><​td>​ Sofia </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Croatia Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Zagreb </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Czech Airlines</​td><​td>​ Prague </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Delta Air Lines</​td><​td>​ New York–JFK<​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Atlanta </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​EasyJet</​td><​td>​ Basel/​Mulhouse,​ Belfast–International,​ Berlin–Schönefeld,​ Bristol, Liverpool, London–Gatwick,​ London–Luton,​ London–Southend,​ Lyon, Milan–Malpensa,​ Newcastle, Nice, Paris–Charles de Gaulle </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2C
 +</​td></​tr><​tr><​td>​EasyJet Switzerland</​td><​td>​ Geneva </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2C
 +</​td></​tr><​tr><​td>​EgyptAir</​td><​td>​ Cairo </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​El Al</​td><​td>​ Tel Aviv–Ben Gurion </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Emirates</​td><​td>​ Dubai–International </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Finnair</​td><​td>​ Helsinki </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Freebird Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông thuê chuyến:</​b>​ Istanbul–Atatürk </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Germanwings</​td><​td>​ Berlin–Tegel,​ Cologne/​Bonn,​ Düsseldorf,​ Hamburg, Hannover, Stuttgart </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Iberia</​td><​td>​ Madrid </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Iberia Regional <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi Air Nostrum</​span></​td><​td>​Burgos,​ León, Salamanca, Valladolid <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Melilla </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Icelandair</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Reykjavík–Keflavík<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Israir Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Tel Aviv–Ben Gurion </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​I-Fly</​td><​td><​b>​Thuê chuyến:</​b>​ Moskva–Vnukovo </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jet2.com</​td><​td>​ Glasgow, Leeds/​Bradford <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Manchester </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jetairfly<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td>​Antwerp (bắt đầu từ ngày 17 Tháng 4 năm 2015), Ostend/​Bruges (bắt đầu từ ngày 17 Tháng 4 năm 2015) </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​KLM</​td><​td>​ Amsterdam </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lufthansa</​td><​td>​ Frankfurt, Munich </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lufthansa Regional <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi Lufthansa CityLine</​span></​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Munich </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Luxair</​td><​td>​ Luxembourg </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nordwind Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông thuê chuyến:</​b>​ Arkhangelsk,​ Belgorod, Chelyabinsk,​ Kaliningrad,​ Kazan, Khabarovsk, Krasnodar, Mineralnye Vody, Monastir, Moskva–Sheremetyevo,​ Moskva–Vnukovo,​ Murmansk, Nizhnekamsk,​ Nizhny Novgorod, Novosibirsk,​ Orenburg, Perm, Samara, Syktyvkar, Tyumen, Ufa, Volgograd, Voronezh, Yekaterinburg</​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Norwegian Air Shuttle</​td><​td>​ Berlin–Schönefeld,​ Billund (bắt đầu từ ngày 1 Tháng 6 năm 2015), Birmingham (bắt đầu từ ngày 1 Tháng 6 năm 2015), Copenhagen, Gothenburg–Landvetter,​ Hamburg, Helsinki, London–Gatwick,​ Oslo–Gardermoen,​ Stavanger (bắt đầu từ ngày 4 Tháng 6 năm 2015), Stockholm–Arlanda,​ Trondheim (bắt đầu từ ngày 4 Tháng 6 năm 2015), Warsaw–Chopin <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Bergen, Dubrovnik (bắt đầu từ ngày 3 Tháng 6 năm 2015), Sandefjord </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pegasus Airlines</​td><​td>​ Istanbul–Sabiha Gökçen </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Qatar Airways</​td><​td>​ Doha </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Rossiya</​td><​td>​ Saint Petersburg </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Royal Air Maroc</​td><​td>​ Casablanca <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Tangier </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Royal Jordanian</​td><​td>​ Amman–Queen Alia </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ryanair </​td><​td>​ Beauvais, Bergamo, Berlin–Schönefeld (bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 năm 2015), Birmingham, Bologna, Brussels, Budapest, Dublin, Edinburgh, Fes, Fuerteventura,​ Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Liverpool, London–Stansted,​ Manchester, Nador, Palma de Mallorca, Porto, Prestwick (bắt đầu từ ngày 29 Tháng 3 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​Rome–Fiumicino,​ Santander, Santiago de Compostela, Seville, Tenerife–North,​ Tenerife–South,​ Treviso, Turin, Valladolid, Vilnius, Warsaw–Modlin<​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Charleroi, Cologne/​Bonn (bắt đầu từ ngày 29 Tháng 3 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​East Midlands, Jerez de la Frontera, Málaga, Menorca, Rome–Ciampino,​ Stockholm–Skavsta </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Scandinavian Airlines</​td><​td>​ Copenhagen, Oslo–Gardermoen <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Bergen, Stavanger, Stockholm–Arlanda,​ Trondheim </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Singapore Airlines</​td><​td>​ São Paulo–Guarulhos,​ Singapore </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sky Work Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Bern </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​SmartWings <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi Travel Service Airlines</​span></​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Prague<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sun d'Or <​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi El Al</​span></​td><​td>​Tel Aviv–Ben Gurion </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Swiss International Air Lines</​td><​td>​ Geneva, Zürich </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Swiss International Air Lines<​br/><​span class="​nowrap">​vận hành bởi Swiss Global Air Lines</​span></​td><​td>​Basel/​Mulhouse (kết thúc từ ngày 31 Tháng 5 năm 2015), Geneva </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​TAM Airlines </​td><​td>​ São Paulo–Guarulhos (bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015)<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​TAP Portugal</​td><​td>​ Lisbon<​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Funchal </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​TAP Portugal</​td><​td>​ Lisbon, Porto </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​TAROM</​td><​td>​ Bucharest </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Transavia.com</​td><​td>​ Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam/​The Hague </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Transavia.com France </​td><​td>​Paris–Orly </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tunisair</​td><​td>​ Sân bay quốc tế Tunis </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Turkish Airlines</​td><​td>​ Istanbul–Atatürk,​ Istanbul–Sabiha Gökçen (bắt đầu từ ngày 25 Tháng 5 năm 2015) </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ukraine International Airlines</​td><​td>​ Kiev–Boryspil <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Kharkiv, Odessa </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​United Airlines</​td><​td>​ Newark </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ural Airlines</​td><​td>​ <​b>​Mùa đông:</​b>​ Yekaterinburg </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​UTair Aviation</​td><​td>​ <​b>​Thuê chuyến:</​b>​ Yekaterinburg </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vueling</​td><​td>​ A Coruña, Accra (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Algiers, Alicante, Almería, Amsterdam, Asturias, Athens, Banjul, Basel/​Mulhouse (bắt đầu từ ngày 29 Tháng 3 năm 2015), Belfast–City (bắt đầu từ ngày 3 Tháng 5 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​Bergen,​ Berlin–Tegel,​ Bilbao, Birmingham (bắt đầu từ ngày 1 Tháng 6 năm 2015), Bologna, Bordeaux, Brindisi (bắt đầu từ ngày 31 Tháng 5 năm 2015), Brussels, Casablanca, Catania, Copenhagen, Dakar, Djerba (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Dortmund, Dresden, Dublin (bắt đầu từ ngày 29 Tháng 3 năm 2015), Düsseldorf,​ Fes, Florence, Frankfurt, Fuerteventura,​ Geneva, Gran Canaria, Granada, Hamburg, Hannover, Helsinki, Ibiza, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Leipzig/​Halle,​ Lille, Lisbon, London–Gatwick,​ Luxembourg, Lyon, Madrid, Málaga, Manchester (bắt đầu từ ngày 19 Tháng 6 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​Marrakesh,​ Marseilles, Menorca, Milan–Malpensa,​ Moskva–Domodedovo,​ Munich, Nador, Nantes, Naples, Nice, Nuremberg, Oran, Oslo–Gardermoen,​ Palermo, Palma de Mallorca, Paris–Charles de Gaulle, Paris–Orly,​ Pisa, Porto, Prague, Rabat (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Rennes, Rome–Fiumicino,​ Rotterdam/​The Hague (bắt đầu từ ngày 2 Tháng 4 năm 2015), San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Seville, Stockholm–Arlanda,​ Stuttgart, Tangier, Tel Aviv–Ben Gurion, Tenerife–North,​ Tenerife–South,​ Toulouse, Turin, Valladolid, Venice, Vienna, Vigo, Warsaw–Chopin,​ Zürich <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Aalborg, Ancona (bắt đầu từ ngày 22 Tháng 6 năm 2015), Bari, Bastia, Beirut,<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​Belgrade,<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​Brest,​ Bucharest, Budapest,<​sup id="​cite_ref-20minutos.es_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup>​Cagliari,<​sup id="​cite_ref-vueling1_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup>​Cardiff,​ Cluj-Napoca,​ Corfu (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Dubrovnik, Edinburgh, Faro (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Funchal (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Genoa, Gothenburg–Landvetter,​ Heraklion, Istanbul–Sabiha Gökçen (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​Kaliningrad,​ Kazan, Kiev–Zhulyany,<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​Kos,​ Kraków, Larnaca, Lourdes, Malta, Minsk–National,​ Moskva–Sheremetyevo (bắt đầu từ ngày 1 Tháng 6 năm 2015), Mykonos, Olbia, Pamplona, Reykjavík–Keflavík,​ Rhodes, Saint Petersburg, Sal (bắt đầu từ ngày 24 Tháng 6 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​Santa Cruz de la Palma, Santorini, Sofia, Split, Stavanger, Strasbourg, Tallinn, Thessaloniki,​ Trieste (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Tunis, Verona, Yerevan, Zadar (bắt đầu từ ngày 20 Tháng 6 năm 2015), Zagreb </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Windrose Airlines </​td><​td>​ <​b>​Mùa đông:</​b>​ Kiev–Boryspil </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Wizz Air</​td><​td>​ Bucharest, Budapest, Cluj-Napoca,​ Craiova, Gdańsk, Katowice, Riga, Skopje (bắt đầu từ ngày 30 Tháng 6 năm 2015),<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​Sofia,​ Timişoara, Vilnius, Warsaw–Chopin <​br/><​b>​Mùa đông:</​b>​ Poznań<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​WOW air</​td><​td><​b>​Mùa đông:</​b>​ Reykjavík–Keflavík </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Yakutia Airlines</​td><​td><​b>​Mùa đông thuê chuyến:</​b>​ Moskva–Vnukovo </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2B
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
07311-s-n-bay-barcelona-el-prat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)