User Tools

Site Tools


07314-coleophora-squamella-la-gi

Coleophora squamella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. squamella
Danh pháp hai phần
Coleophora squamella
Constant, 1885[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Coleophora paragenistae Kasy, 1964

Coleophora squamella là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở cộng hòa Séc to Sardinia và Ý and from Pháp to România.

Con trưởng thành bay vào autumn and late spring.

Ấu trùng ăn Dorycnium pentaphyllum, Dorycnium pentaphyllum germanicum, Lotus corniculatus, Lotus cytisoides, Lotus tenuis and Lotus uliginosus.[2]Ấu trùng có thể tìm thấy from early summer to spring.

  1. ^ Fauna Europaea
  2. ^ bladmineerders.nl
07314-coleophora-squamella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)