User Tools

Site Tools


07354-lestes-plagiatus-la-gi

Lestes plagiatus là một loài chuồn chuồn kim thuộc họ Lestidae. Trong tiếng Anh nó thường được gọi là the common spreadwing.

Loài này có ở Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Nam Phi, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, và có thể cả Burundi. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, xavan khô, xavan ẩm, vùng cây bụi khô khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng cây bụi ẩm khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, sông ngòi, sông có nước theo mùa, đất ngập nước với cây bụi là chủ yếu, đầm lầy, hồ nước ngọt có nước theo mùa, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, và suối nước ngọt.

Phương tiện liên quan tới Lestes plagiatus tại Wikimedia Commons

07354-lestes-plagiatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)