User Tools

Site Tools


07359-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-v-th-theo-ng-n-ng-b-n-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07359-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-v-th-theo-ng-n-ng-b-n-a-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Bảng biểu bên dưới liệt kê các quốc gia cùng với thủ đô bằng tiếng Việt, tiếng Anh cũng như ngôn ngữ chính thức.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table border="​1"​ style="​border-collapse:​ collapse;"​ class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​ccc;"><​th width="​175">​Quốc gia<​br/>​(tên Anh/Việt)
 +</th>
 +<th width="​175">​Thủ đô<​br/>​(tên Anh/Việt)
 +</th>
 +<th width="​175">​Quốc gia<​br/>​(tên gốc)
 +</th>
 +<th width="​175">​Thủ đô<​br/>​(tên gốc)
 +</th>
 +<th width="​175">​Ngôn ngữ bản địa/​chính thức (hệ chữ viết)
 +</​th></​tr><​tr><​td><​center>​Iceland/​Băng Đảo</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Reykjavík</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Ísland</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Reykjavík</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Iceland
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​India/​Ấn Độ</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ New Delhi</​center></​td>​
 +<​td><​center><​b>​Bharôt</​b><​br/>​ভাৰত<​br/><​b>​Bharot</​b><​br/>​ভারত<​br/><​b>​India</​b><​br/><​b>​Bhārat</​b><​br/>​ભારત<​br/><​b>​Bhārat</​b>,<​b>​Hindustān</​b><​br/>​भारत,​ हिंदुस्तान<​br/><​b>​Bhārata</​b><​br/>​ಭಾರತ<​br/><​b>​Hindōstān</​b><​br/>​ہندوستان<​br/><​b>​Bhārat</​b><​br/>​भारत<​br/><​b><​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​Inḍya</​span></​b>,<​b>​Bhāratam</​b><​br/>​ഇന്ത്യ,​ ഭാരതം<​br/><​b>​Bhārat</​b><​br/>​भारत<​br/><​b>​Bhārat</​b><​br/>​भारत<​br/><​b>​Bharôtô</​b><​br/>​ଭାରତ<​br/><​b>​Bhārat</​b>,<​b>​Hindustān</​b><​br/>​ਭਾਰਤ,​ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ<​br/><​b>​Bhāratam</​b><​br/>​भारतम्<​br/><​b>​Bhāratu</​b>,<​b>​Hindustānu</​b><​br/>​ڀارت، هندستان<​br/><​b>​Indiyā</​b>,<​b>​Bārata</​b><​br/>​இந்தியா,​ பாரத<​br/><​b>​Bhāratadēsham</​b>,<​b><​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​Inḍiyā</​span></​b><​br/>​భారత దేశం,​ ఇండియా<​br/><​b>​Hindostān</​b>,<​b>​Bhārat</​b><​br/>​ہندوستان، بھارت</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Nôya Dilli</​b><​br/>​নয়া দিল্লী<​br/><​b>​Nôea Dilli</​b><​br/>​নয়া দিল্লী<​br/><​b>​New Delhi</​b><​br/><​b>​Navī Dilhī</​b><​br/>​નવી દિલ્હી<​br/><​b>​Naī Dillī</​b><​br/>​नई दिल्ली<​br/><​b>​Nava Dehali</​b><​br/>​ನವ ದೆಹಲಿ<​br/><​b>​Dilī</​b><​br/>​دِلى<​br/><​b>​Navī Dillī</​b><​br/>​नवी दिल्ली<​br/><​b><​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​Nyūḍalhi</​span></​b><​br/>​ന്യൂഡല്ഹി<​br/><​b>​Navī Dillī</​b><​br/>​नवी दिल्ली<​p><​b>​Nūadillī</​b><​br/>​ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ<​br/><​b>​Navīñ Dillī</​b><​br/>​ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ<​br/><​b>​Nava Dehalī</​b><​br/>​दिल्ली<​br/><​b>​Naīñ Dihlī</​b><​br/>​نئين دهلي<​br/><​b><​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​Puduḍilli</​span></​b><​br/>​புதுடில்லி<​br/><​b><​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​Nyūḍhillī</​span></​b><​br/>​న్యూఢిల్లీ<​br/><​b>​Naī Dĕhlī, Naī Dillī</​b><​br/>​نئی دہلی، نئی دلی</​p></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Assam<​br/>​(Chữ Assam)<​br/>​tiếng Bengal<​br/>​(Chữ Bengal)<​br/>​tiếng Anh<​br/>​tiếng Gujarat<​br/>​(Chữ Gujarāt)<​br/>​tiếng Hindi<​br/>​(Chữ Devanagari)<​br/>​tiếng Kannada<​br/>​(Chữ Kannada)<​br/>​tiếng Kashmir<​br/>​(Chữ Perso-Ả Rập)<​br/>​tiếng Konkan<​br/>​(Chữ Devanagari)<​br/>​tiếng Malayalam<​br/>​(Chữ Malayalam)<​br/>​tiếng Marath<​br/>​(Chữ Devanagari)<​br/>​tiếng Nepal<​br/>​(Chữ Devanagari)<​br/>​tiếng Oriya<​br/>​(Oriya script)<​br/>​tiếng Punjab<​br/>​(Chữ Gurmukh)<​br/>​tiếng Phạn<​br/>​(Chữ Devanagari)<​br/>​tiếng Sindh<​br/>​(Chữ Perso-Ả Rập)<​br/>​tiếng Tamil<​br/>​(Chữ Tamil)<​br/>​tiếng Telugu<​br/>​(Chữ Telugu)<​br/>​tiếng Urdu<​br/>​(Chữ Perso-Ả Rập)
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Indonesia/​Nam Dương</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Jakarta</​center></​td>​
 +<​td><​center><​b>​Indonesia</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Jakarta</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Indonesia
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Iran/​Ba Tư</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Tehran</​center></​td>​
 +<​td><​center><​b>​Īrān</​b><​br/>​ایران
 +</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Tehrān</​b><​br/>​تهران</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Ba Tư<​br/>​(Chữ Perso-Ả Rập)
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Iraq</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Baghdad</​center></​td>​
 +<​td><​center><​b>​Al-'​Iraq</​b><​br/>​العراق</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Baghdad</​b><​br/>​بغداد</​center></​td>​
 +<​td><​center>​tiếng Ả Rập và tiếng Kurd<​br/>​(Chữ Ả Rập)
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Ireland/​Ái Nhĩ Lan</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Dublin</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Éire</​b><​br/><​b>​Ireland</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Baile Átha Cliath</​b><​br/><​b>​Dublin</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Ireland<​br/>​tiếng Anh
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Đảo Man</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Douglas</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Isle of Man</​b><​br/><​i><​span lang="​gv"​ title="​Văn bản tiếng Man"><​b>​Ellan Vannin</​b></​span></​i></​center></​td>​
 +<​td><​center><​b>​Douglas</​b><​br/><​i><​span lang="​gv"​ title="​Văn bản tiếng Man"><​b>​Doolish</​b></​span></​i></​center></​td>​
 +<​td><​center>​tiếng Anh<​br/>​tiếng Manx
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Israel</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Jerusalem/​Gia Liêm</​center></​td>​
 +<​td><​center><​i>​ישראל</​i><​br/><​b>​Israel</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​י'<​i><​br/></​i></​b><​i>​ירושלים'</​i><​b>​Jerusalem</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Hebrew<​br/>​tiếng Anh
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td><​center>​Italy/​Italia/​Ý/​Ý Đại Lợi</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Rome/​Roma/​La Mã</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Italia</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Roma</​b></​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Ý
 +</​center></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table border="​1"​ style="​border-collapse:​ collapse;"​ class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​ccc;"><​th width="​175">​Quốc gia<​br/>​(tên Anh/Việt)
 +</th>
 +<th width="​175">​Thủ đô<​br/>​(tên Anh/Việt)
 +</th>
 +<th width="​175">​Quốc gia<​br/>​(tên gốc)
 +</th>
 +<th width="​175">​Thủ đô<​br/>​(tên gốc)
 +</th>
 +<th width="​175">​Ngôn ngữ bản địa/​chính thức (hệ chữ viết)
 +</​th></​tr><​tr><​td><​center>​Oman</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Muscat</​center></​td>​
 +<​td><​center><​b>​‘Umān</​b><​br/>​عُمان</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Masqaṭ</​b><​br/>​مسقط</​center></​td>​
 +<​td><​center>​tiếng Ả Rập<​br/>​(Chữ Ả Rập)
 +</​center></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<table border="​1"​ style="​border-collapse:​ collapse;"​ class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​ccc;"><​th width="​175">​Quốc gia<​br/>​(tên Anh/Việt)
 +</th>
 +<th width="​175">​Thủ đô<​br/>​(tên Anh/Việt)
 +</th>
 +<th width="​175">​Quốc gia<​br/>​(tên gốc)
 +</th>
 +<th width="​175">​Thủ đô<​br/>​(tên gốc)
 +</th>
 +<th width="​175">​Ngôn ngữ bản địa/​chính thức (hệ chữ viết)
 +</​th></​tr><​tr><​td><​center>​Qatar</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ Doha</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Qaṭar</​b><​br/>​قطر</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ <​b>​Ad-Dawḥah</​b><​br/>​الدوحة</​center></​td>​
 +<​td><​center>​ tiếng Ả Rập<​br/>​(Chữ Ả Rập)
 +</​center></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 25em; -webkit-column-width:​ 25em; column-width:​ 25em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-disputed-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Not universally recognised <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ không hợp lệ: tên “disputed” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​tiếng Bungary và tiếng Nga có thể chuyển đổi theo nhiều cách khác nhau, dod o91 thường có hai dạng chuyển ngữ được sử dụng nhiều nhất được nêu ở đây.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bairiki Village is the former Thủ đô of Kiribati và is still the seat of thePresidency,​ but the official Thủ đô is now Nam Tarawa.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Brades Estate là Thủ đô thực tế kể từ sau vụ phun trào núi lửa năm 1995 bao phủ toàn bộ Thủ đô Hiến pháp (de jure) Plymouth, khiến người dân không thể cư trú.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nauru is the only Quốc gia in the world without an official Thủ đô.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The Quốc gia has a third official language in New Zealand Sign Language.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Countries và languages lists
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181025065037
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.812 seconds
 +Real time usage: 0.874 seconds
 +Preprocessor visited node count: 7928/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41844/​2097152 bytes
 +Template argument size: 875/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2850/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.148/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 327.879 ​     1 -total
 + ​54.57% ​ 178.937 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​28.63% ​  ​93.881 ​    23 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CompactTOC8
 +  4.61%   ​15.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  3.59%   ​11.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  2.98%    9.763      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.53%    8.295      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  1.21%    3.979      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​My
 +  1.07%    3.511      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unicode
 +  0.57%    1.860      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Foreign
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785673-0!canonical and timestamp 20181025065036 and revision id 25341071
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07359-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-v-th-theo-ng-n-ng-b-n-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)