User Tools

Site Tools


07379-cherax-nucifraga-la-gi

Cherax nucifraga là một loài tôm hùm thuộc họ Parastacidae. Đây là loài đặc hữu của Úc.

  1. ^ J. W. Short (1991). “Cherax nucifraga, a new species of freshwater crayfish (Crustacea: Decapoda: Parastacidae) from the Northern Territory, Australia”. The Beagle, Records of the Museums and Art Galleries of the Northern Territory 8 (1): 115–120. 
07379-cherax-nucifraga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)