User Tools

Site Tools


07401-torre-le-nocelle-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07401-torre-le-nocelle-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Torre Le Nocelle</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  <​i><​i><​span lang="​it"​ title="​Văn bản tiếng Ý">​Comune</​span></​i></​i>​  —</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Comune di Torre Le Nocelle</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Torre Le Nocelle.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Torre_Le_Nocelle.png/​250px-Torre_Le_Nocelle.png"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Torre_Le_Nocelle.png/​375px-Torre_Le_Nocelle.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Torre_Le_Nocelle.png/​500px-Torre_Le_Nocelle.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1505"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Torre Le Nocelle trên bản đồ Ý" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Italy_provincial_location_map_2016.svg/​250px-Italy_provincial_location_map_2016.svg.png"​ width="​250"​ height="​314"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Italy_provincial_location_map_2016.svg/​375px-Italy_provincial_location_map_2016.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Italy_provincial_location_map_2016.svg/​500px-Italy_provincial_location_map_2016.svg.png 2x" data-file-width="​1034"​ data-file-height="​1299"/><​div style="​position:​absolute;​top:​52.755%;​left:​67.969%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Torre Le Nocelle"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Torre Le Nocelle"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Torre Le Nocelle</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí của Torre Le Nocelle ở Italia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​41°01′B</​span>​ <span class="​longitude">​14°54′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​41,​017°B 14,​9°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​41.017;​ 14.900</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​41°01′B</​span>​ <span class="​longitude">​14°54′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​41,​017°B 14,​9°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​41.017;​ 14.900</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Italia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Campania</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Avellino (AV)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +10 km<​sup>​2</​sup>​ (4 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +420 m (1,​380 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(31 tháng 12 năm 2004)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.370</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +140/​km<​sup>​2</​sup>​ (350/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tên cư dân</​th><​td>​
 +Torresi</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​83030</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã quay</​th><​td>​
 +0825</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thánh bảo trợ</​th><​td>​
 +San Ciriaco</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Ngày thánh</​th><​td>​
 +16 tháng 3 và 8 tháng 8</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Torre Le Nocelle</​b>​ là một đô thị (<​i>​comune</​i>​) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. Torre Le Nocelle có diện tích km2, dân số là 1370 người (thời điểm ngày 31/​12/​20094).
 +</p>
  
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các đô thị tại tỉnh Avellino <img alt="​Flag of Italy.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​17px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​17"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​26px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​34px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Aiello del Sabato · Altavilla Irpina · Andretta · Aquilonia · Ariano Irpino · Atripalda · Avella · Avellino · Bagnoli Irpino · Baiano · Bisaccia · Bonito · Cairano · Calabritto · Calitri · Candida · Caposele · Capriglia Irpina · Carife · Casalbore · Cassano Irpino · Castel Baronia · Castelfranci · Castelvetere sul Calore · Cervinara · Cesinali · Chianche · Chiusano di San Domenico · Contrada · Conza della Campania · Domicella · Flumeri · Fontanarosa · Forino · Frigento · Gesualdo · Greci · Grottaminarda · Grottolella · Guardia Lombardi · Lacedonia · Lapio · Lauro · Lioni · Luogosano · Manocalzati · Marzano di Nola · Melito Irpino · Mercogliano · Mirabella Eclano · Montaguto · Montecalvo Irpino · Montefalcione · Monteforte Irpino · Montefredane · Montefusco · Montella · Montemarano · Montemiletto · Monteverde · Montoro Inferiore · Montoro Superiore · Morra De Sanctis · Moschiano · Mugnano del Cardinale · Nusco · Ospedaletto d'​Alpinolo · Pago del Vallo di Lauro · Parolise · Paternopoli · Petruro Irpino · Pietradefusi · Pietrastornina · Prata di Principato Ultra · Pratola Serra · Quadrelle · Quindici · Rocca San Felice · Roccabascerana · Rotondi · Salza Irpina · San Mango sul Calore · San Martino Valle Caudina · San Michele di Serino · San Nicola Baronia · San Potito Ultra · San Sossio Baronia · Sant'​Andrea di Conza · Sant'​Angelo a Scala · Sant'​Angelo all'​Esca · Sant'​Angelo dei Lombardi · Santa Lucia di Serino · Santa Paolina · Santo Stefano del Sole · Savignano Irpino · Scampitella · Senerchia · Serino · Sirignano · Solofra · Sorbo Serpico · Sperone · Sturno · Summonte · Taurano · Taurasi · Teora · Torella dei Lombardi · Torre Le Nocelle · Torrioni · Trevico · Tufo · Vallata · Vallesaccarda · Venticano · Villamaina · Villanova del Battista · Volturara Irpina · Zungoli<​i/>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​30px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​60px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Ý  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181014174903
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.672 seconds
 +Real time usage: 0.806 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12559/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 92001/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20033/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.240/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 735.020 ​     1 -total
 + ​96.39% ​ 708.463 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Italian_comune
 + ​95.86% ​ 704.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​83.51% ​ 613.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.51% ​ 246.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​31.37% ​ 230.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​25.98% ​ 190.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.57% ​ 187.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 + ​24.59% ​ 180.721 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 + ​24.03% ​ 176.632 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786961-0!canonical and timestamp 20181014174903 and revision id 22281697
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07401-torre-le-nocelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)