User Tools

Site Tools


07427-l-c-a-u-phi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07427-l-c-a-u-phi-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°30′00″B</​span>​ <span class="​longitude">​86°30′00″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​5°B 86,​5°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.5000;​ 86.5000</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​LocationAfricaEurasia.png/​300px-LocationAfricaEurasia.png"​ width="​300"​ height="​153"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​LocationAfricaEurasia.png/​450px-LocationAfricaEurasia.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​LocationAfricaEurasia.png/​600px-LocationAfricaEurasia.png 2x" data-file-width="​2759"​ data-file-height="​1404"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Lục địa Á-Âu-Phi</​b>​ hay <​b>​Đại lục Á-Âu-Phi</​b>​ là khu vực trên bề mặt Trái Đất bao gồm 2 lục địa Á-Âu và lục địa châu Phi. Đây là một khu vực đất đai rộng lớn, chứa đến khoảng hơn 5.700.000.000 người (5,7 tỉ người) chiếm đến hơn 85% dân số thế giới.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Thông thường, đại lục này được ngăn cách bởi kênh đào Suez gồm 2 lục địa Á-Âu và Châu Phi, và còn chia thành Châu Âu và Châu Á. Nó còn có thể được chia thành Á-Âu-Bắc châu Phi và Phi châu nhiệt đới (Subsahara) vì lý do văn hóa và lịch sử.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Earth_Eastern_Hemisphere.jpg/​220px-Earth_Eastern_Hemisphere.jpg"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Earth_Eastern_Hemisphere.jpg/​330px-Earth_Eastern_Hemisphere.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Earth_Eastern_Hemisphere.jpg/​440px-Earth_Eastern_Hemisphere.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​2048"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Trong điều kiện địa chất, đại lục Phi-Á-Âu dự kiến sẽ là một siêu lục địa khi Châu Phi va chạm với Châu Âu. Điều này được ước tính sẽ xảy ra hơn 600.000 năm nữa, khi đấy mũi phía Nam của Tây Ban Nha xô vào Châu Phi. Khi điều này xảy ra, biển Địa Trung Hải sẽ bị cô lập hoàn toàn với Đại Tây Dương. Châu Phi dự kiến sẽ va chạm với Châu Âu hoàn toàn sau 50 triệu năm nữa, Địa Trung Hải sẽ hoàn toàn bị mất khỏi bản đồ thế giới, và một dãy núi trong tương lai sẽ xuất hiện (cộng thêm dãy Apls).<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Noack,​ R. &amp; Gamio, L. (23 tháng 4 năm 2015). “The world’s languages, in 7 maps and charts”. WorldViews: The Washington Post<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AL%E1%BB%A5c+%C4%91%E1%BB%8Ba+%C3%81-%C3%82u-Phi&​amp;​rft.btitle=The+world%E2%80%99s+languages%2C+in+7+maps+and+charts&​amp;​rft.date=2015-04-24&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=WorldViews%3A+The+Washington+Post&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fblogs%2Fworldviews%2Fwp%2F2015%2F04%2F23%2Fthe-worlds-languages-in-7-maps-and-charts%2F%3Ftid%3Dhybrid_linearcol_2_na&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Represents sum of totals for Africa (2,138 languages), Asia (2,301), and Europe (286).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dựa theo con số ước lương vào năm 2007 được trích dẫn trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, <​i>​World Population Prospects: The 2006 Revision (Highlights).</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFDiamond1997"​ class="​citation">​Diamond,​ Jared (1997), <​i>​Guns,​ Germs, and Steel: The Fates of Human Societies</​i>,​ Norton &amp; Company, ISBN 0-393-03891-2</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AL%E1%BB%A5c+%C4%91%E1%BB%8Ba+%C3%81-%C3%82u-Phi&​amp;​rft.au=Diamond%2C+Jared&​amp;​rft.aufirst=Jared&​amp;​rft.aulast=Diamond&​amp;​rft.btitle=Guns%2C+Germs%2C+and+Steel%3A+The+Fates+of+Human+Societies&​amp;​rft.date=1997&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-393-03891-2&​amp;​rft.pub=Norton+%26+Company&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Châu Phi sẽ va vào Châu Âu và Châu Á, 50 triệu năm nữa tính từ bây giờ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181010194804
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.325 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1818/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 63773/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7269/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3309/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.102/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 239.440 ​     1 -total
 + ​32.15% ​  ​76.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7909;​c_&#​273;&#​7883;​a
 + ​30.39% ​  ​72.767 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​27.00% ​  ​64.649 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Continent
 + ​25.60% ​  ​61.292 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.31% ​  ​46.237 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​19.23% ​  ​46.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​16.25% ​  ​38.915 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.51% ​  ​37.126 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.57% ​  ​30.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​474187-0!canonical and timestamp 20181010194804 and revision id 43266933
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07427-l-c-a-u-phi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)