User Tools

Site Tools


07446-playstation-2-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07446-playstation-2-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​PlayStation 2</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​プレイステーション2</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Pureisutēshon Tsū</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span>,​ tên tắt chính thức là <​b>​PS2</​b></​span>​)</​span>​ là một hệ máy sử dụng tay cầm điều khiển thế hệ thứ sáu được sản xuất và phát hành bởi Sony, nằm trong dòng PlayStation. Nó được công bố phát triển vào tháng 3 năm 1999 và ra mắt lần đầu vào ngày 4 tháng 3 năm 2000 ở Nhật Bản. Đối thủ cạnh tranh chính của PlayStation 2 là Dreamcast của Sega, Xbox của Microsoft và GameCube của Nintendo.
 +</​p><​p>​PlayStation 2 là hệ máy chơi trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời đại, đạt đến hơn 150 triệu đơn vị bán ra tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-150million_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-150millionSony_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đó là thời điểm sau 10 năm và 11 tháng hệ máy này phát hành vào tháng 3 năm 2000 ở Nhật Bản. Ngoài ra, Sony cho biết hiện có 10.828 tựa game đã được làm cho hệ máy và 1,52 triệu bản PlayStation 2 đã được bán kể từ khi sản xuất lần đầu.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Vào cuối năm 2009, sau khi các nhà phát triển tạo ra các trò chơi mới và các tay cầm điều khiển vẫn bán đều đặn một thập kỷ sau khi phát hành lần đầu.
 +</​p><​p>​Đến Tháng 12 năm 2012, Sony Nhật Bản tuyên bố ngừng sản xuất PS2 tại Nhật Bản cho đến khi năm 2013, PlayStation 2 ngừng sản xuất toàn cầu, đây có thể coi như sự kết thúc của các dòng máy trò chơi thệ hệ thứ 6 sau Sega Saturn
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​PlayStation 2</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181019174215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.280 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2235/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45130/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6564/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5934/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 216.658 ​     1 -total
 + ​47.36% ​ 102.619 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_CVG_system
 + ​45.22% ​  ​97.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.10% ​  ​54.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.15% ​  ​47.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 + ​17.75% ​  ​38.465 ​    14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vgrelease
 + ​16.71% ​  ​36.195 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.85% ​  ​25.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_videogame
 + ​11.12% ​  ​24.090 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.48%   ​11.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786303-0!canonical and timestamp 20181019174215 and revision id 36289755
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07446-playstation-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)