User Tools

Site Tools


07451-rio-rico-tamaulipas-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07451-rio-rico-tamaulipas-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Rio Rico</​b> ​ là một thành phố nằm gần sông Rio Grande trong bang Tamaulipas của México; nó và vùng đất xung quanh nó từng là một phần của tiểu bang Texas (nằm trong quận Hidalgo) được Hoa Kỳ nhượng lại cho México năm 1970. Đây là một trong hai lần duy nhất Hoa Kỳ nhượng đất cho một quốc gia ngoại quốc sau năm 1959.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Ban đầu cộng đồng này nằm ở phía bắc sông Rio Grande trên một dãy đất hẹp, bị vây quanh bởi một đoạn sông uốn khúc hình chữ S. Tuy nhiên, tháng 7 năm 1906, Công ty Thủy lợi và Đất đai Rio Grande Mỹ đào một con kênh cắt ngang dãy đất này khiến cho con sông đổi dòng chảy theo hướng đường thẳng mà không uốn cong như trước<​sup id="​cite_ref-tshaonline_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Kết quả là 413 mẫu Anh đất của Río Rico bị dời sang phía nam của con sông. Công ty này sau đó bị phạt tiền nhưng việc thay đổi dòng chảy của sông vẫn không thay đổi biên giới nếu như công ty đặt các cột móc biên giới vào vị trí. Tuy nhiên công ty này đã không làm vậy.<​sup id="​cite_ref-Cook_p._300_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Về mặt địa lý thì khu vực thành phố đã bị dời về phía nam sông Rio Grande. Con sông này là đường biên giới giữa México và Hoa Kỳ kể từ năm 1845. Lúc đó nhà cầm quyền phía Mexico vô tình tiếp quản khu vực này và gọi nó là Dải đất Horcón.<​sup id="​cite_ref-tshaonline_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tuy nhiên, vì dòng chảy thay đổi do con người gây ra, không phải do tự nhiên nên theo luật quốc tế thì khu vực đất này vẫn thuộc về Hoa Kỳ. Một sự thật không có gì phải tranh cãi. Một thị trấn nghỉ dưỡng phát triển tại đây trong thập niên 1920 và 1930 với các hoạt động cờ bạc và buôn bán rượu tự do.<sup id="​cite_ref-mysanantonio.com_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Cuối cùng Hoa Kỳ nhượng lại lãnh thổ này cho Mexico bằng Hiệp ước Biên giới 1970, và nó chính thức được sát nhập vào bang Tamaulipas của Mexico. Lễ bàn giao diễn ra vào năm 1977. Sau khi một người dân địa phương nộp đơn khởi kiện để tránh bị Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ trục xuất ông ta, các tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng tất cả các cư dân được sinh ra trong thành phố này giữa năm 1906 và ngày bàn giao năm 1977 có thể giữ được quyền công dân Hoa Kỳ của mình.<​sup id="​cite_ref-Scott_pp._13–21_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Phán quyết này đã làm dọn trống thành phố vì toàn bộ người dân thành phố nay có thể di cư vào Hoa Kỳ như các công dân chính thức của Hoa Kỳ.<​sup id="​cite_ref-nytimes.September.26.1987_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​dl><​dt>​Ghi chú</​dt></​dl>​
 +<​dl><​dt>​Tham khảo</​dt></​dl>​
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​26°03′22″B</​span>​ <span class="​longitude">​97°53′24″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​26,​05611°B 97,​89°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​26.05611;​ -97.89000</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181010235936
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.179 seconds
 +Preprocessor visited node count: 444/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11333/​2097152 bytes
 +Template argument size: 96/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4839/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.35 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 146.437 ​     1 -total
 + ​49.60% ​  ​72.632 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​36.16% ​  ​52.958 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​30.83% ​  ​45.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.74%   ​14.267 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refbegin
 +  5.55%    8.130      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  2.95%    4.319      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.86%    4.193      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Harvnb
 +  2.67%    3.906      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refend
 +  1.27%    1.857      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gnis
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783952-0!canonical and timestamp 20181010235936 and revision id 26421959
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07451-rio-rico-tamaulipas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)