User Tools

Site Tools


07460-windows-8-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07460-windows-8-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​caption class="​summary">​Windows 8</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Windows 8 logo and wordmark.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Windows_8_logo_and_wordmark.svg/​250px-Windows_8_logo_and_wordmark.svg.png"​ width="​250"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Windows_8_logo_and_wordmark.svg/​375px-Windows_8_logo_and_wordmark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Windows_8_logo_and_wordmark.svg/​500px-Windows_8_logo_and_wordmark.svg.png 2x" data-file-width="​921"​ data-file-height="​175"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Windows 8 Start Screen.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​8/​8e/​Windows_8_Start_Screen.png"​ width="​300"​ height="​169"​ data-file-width="​300"​ data-file-height="​169"/><​p>​Màn hình Start của Windows 8</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Nhà phát triển</​th><​td>​
 +Microsoft</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Loại hệ điều hành</​th><​td>​
 +Microsoft Windows</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Kiểu mã nguồn</​th><​td>​
 +Mã nguồn đóng và Mã nguồn chia sẻ <sup id="​cite_ref-microsoft.com_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Phát hành <​br/>​cho nhà sản xuất</​th><​td>​
 +1 tháng 8, 2012<​span class="​noprint">;​ 6 năm trước</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Phát hành rộng rãi</​th><​td>​
 +26 tháng 10, 2012<​span class="​noprint">;​ 5 năm trước</​span><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Phương thức cập nhật</​th><​td>​
 +Windows Update, Windows Store</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Nền tảng hỗ trợ</​th><​td>​
 +IA-32, x86-64, và ARMv7,<​sup id="​cite_ref-microsoft.com_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Kiểu nhân</​th><​td>​
 +Lai</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Giấy phép</​th><​td>​
 +Phần mềm dùng thử, Bán Lẻ, Microsoft Software Assurance, Đăng ký MSDN, DreamSpark</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Sản phẩm trước</​th><​td>​
 +Windows 7 (2009)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Sản phẩm sau</​th><​td>​
 +Windows 8.1 (2013)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​Trang mạng</​th><​td>​
 +<span class="​url">​windows<​wbr/>​.microsoft<​wbr/>​.com</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Trạng thái hỗ trợ</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​plainlist">​
 +<​ul><​li>​Bắt đầu hỗ trợ: 30 tháng 10 năm 2012<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Kết thúc hỗ trợ: đến 12 tháng 1 năm 2016<sup id="​cite_ref-maximumpc-81support_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li>​
 +<​li>​Sau ngày 12 tháng 1 năm 2016 người dùng sẽ có 24 tháng để nâng cấp lên Windows 8.1</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Windows 8</b> là hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT.
 +Quá trình phát triển của Windows 8 được bắt đầu trước ngày ra mắt của người tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009. Nó được công bố ở sự kiện CES 2011, và sau đó là sự ra mắt của 3 phiên bản thử nghiệm từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Được đưa ra hãng vào ngày 01-08-2012, và được ra mắt vào 26-10-2012. Vào 17-10-2013, Microsoft phát hành Windows 8.1.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Trong năm 2011, ra mắt các phiên bản beta của Windows 8, còn các bản RTM được phát hành trong năm 2012.<​sup id="​cite_ref-windows8news_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Tuy nhiên vào lúc này, các bản sao chép không hợp pháp đã có mặt trên các mạng chia sẻ ngang hàng. Phần lớn các bản này là sao chép từ các bản xây dựng mà một số nhân viên Microsoft sở hữu. Microsoft đã phát triển Windows 8 Genuine Center để đối phó với sự phát tán các phiên bản lậu của Windows 8.<sup id="​cite_ref-Windows_8_Genuine_Center_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Microsoft cho biết sẽ ra mắt Windows 8 vào cuối tháng 10/2012 và bản cho các nhà sản xuất phần cứng (RTM) sẽ được chuyển cho các đối tác vào đầu tháng 8/2012. RTM xác nhận hệ điều hành đã sẵn sàng để Microsoft cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) - như Hewlett-Packard,​ Dell và Lenovo - để họ có thể bắt đầu cài đặt trên các máy tính mới.<​sup id="​cite_ref-Ngày_phát_hành_Windows_8_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​Windows 8 chính thức được phát hành vào ngày 26-11-2012 cùng với nhiều thay đổi so với các hệ điều hành Windows trước đó.
 +</p>
 +
 +<​p>​Trong Triển lãm Điện tử Tiêu dùng quốc tế (CES) 2011 tại Las Vegas, Nevada, Microsoft thông báo rằng phiên bản Windows 8 sẽ hỗ trợ hệ thống trên một vi mạch (SoC) và bộ vi xử lý ARM cho nhu cầu di động.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p><​p>​Một bản xây dựng 32-bit Milestone 1, <​i>​build 7850</​i>,​ với ngày xây dựng là 22 tháng 9 năm 2010, đã rò rỉ trên BetaArchive,​ một cộng đồng trên mạng, và đã tiếp tục rò rỉ trên các mạng chia sẻ ngang hàng vào 12 tháng 4 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Milestone 1 gồm có Windows Explorer với giao diện <​i>​ribbon</​i>,<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ một trình đọc PDF tên <​i>​Modern Reader</​i>,​ một trình quản lý ứng dụng mới có tên <​i>​Modern Task Manager</​i>,<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ và một trình thiết lập ảnh ISO.<sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​Một bản xây dựng 32-bit Milestone 2, <​i>​build 7955</​i>,​ rò rỉ trên BetaArchive vào 25 tháng 4 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Các tính năng của phiên bản này gồm một giao diện đăng nhập mới và nhiều thứ khác.<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p><​p>​Một bản xây dựng 64-bit Milestone 3, <​i>​build 7959</​i>,​ rò rỉ trên BetaArchive vào 1 tháng 5 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ Bản xây dựng này gây chú ý bởi là bản Windows Server 8 đầu tiên bị rò rỉ, cũng như là bản xây dựng 64-bit đầu tiên.<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p><​p>​Một bản xây dựng Milestone 3, <​i>​build 7971</​i>,​ được phát hành cho một số bên thân cận với Microsoft vào 29 tháng 3 năm 2011<sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ nhưng đã được giữ trong vòng bảo mật tối đa. Tuy nhiên, một vài hình ảnh cũng đã bị lộ. Lúc này, giao diện "​Windows 7 Basic" đã có một nét hao hao với giao diện trong suốt (<​i>​Aero</​i>​) nhưng vẫn giữ được thiết kế không tăng tốc phần cứng, và đã hỗ trợ hình ảnh thu nhỏ trên thanh tác vụ. Những viền nút "​đóng,​ phóng to, và thu nhỏ" đã bị bỏ đi, chỉ còn lại những biểu tượng này.<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p><​p>​Một bản xây dựng 64-bit Milestone 3, <​i>​build 7989</​i>,​ bị lộ trên BetaArchive vào 18 tháng 6 năm 2011 sau khi các hình ảnh về bản này bị rò rỉ vào ngày trước đó. Tính năng SMS, bàn phím ảo mới, màn hình khởi động mới, hiệu ứng trong suốt trong giao diện cơ bản, dịch vụ định vị, Hyper-V 3.0, và Powershell 3.0 đã được thêm vào bản này.<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p><​p>​Một tính năng mới trong các bản rò rỉ là màn hình <​i>​Welcome</​i>​ mới,<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup>​ một mẫu cài đặt đóng gói tên là AppX dựa theo Silverlight,<​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ và một thiết lập cho phép tự động điều chỉnh màu sắc giao diện tùy theo hình nền.<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ Ngoài ra trong các bản rò rỉ còn bao gồm một phiên bản của Internet Explorer, có vẻ giống với phiên bản di động của trình duyệt này, nhưng dùng hệ thống <​i>​render</​i>​ Trident<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ và tùy chọn "​Hybrid Boot" sử dụng "tính năng ngủ đông (<​i>​hibernation</​i>​) tiên tiến"​ khi tắt máy nhằm giảm thiểu thời gian khởi động.<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup>​ Một tính năng khác nữa là khả năng tạo một <​i>​Nơi làm việc di động</​i>​ (<​i>​Portable Workspace</​i>​),​ cài đặt Windows 8 lên thiết bị lưu trữ USB.<sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p><​p>​Tại Diễn đàn Người phát triển Windows ở Tokyo vào 23 tháng 5 năm 2011, CEO Microsoft Steve Ballmer tuyên bố rằng phiên bản tới của Windows sẽ ra mắt vào năm tới (năm 2012).<​sup id="​cite_ref-Ballmer_at_MDF_Tokyo_2011_28-0"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dd>"​Và,​ với thế hệ mới của hệ thống Windows, ra đời vào năm tới, sẽ có nhiều thứ nữa xuất hiện."<​sup id="​cite_ref-Ballmer_at_MDF_Tokyo_2011_28-1"​ class="​reference">​[28]</​sup></​dd></​dl><​p>​Tuy nhiên, công ty đã nhanh chóng sửa sai Ballmer vào buổi chiều hôm đó, trong một thông báo của công ty.
 +</p>
 +<​dl><​dd>"​Chúng tôi đã tuyên bố không đúng. Chúng tôi đang háo hức mong chờ một thế hệ phần cứng mới của Windows 7 vốn sẽ có mặt vào năm tài chính kế tiếp. Lúc này, chúng tôi chưa chính thức công bố bất kỳ thời điểm phát hành hay tên gọi nào của phiên bản Windows sắp tới."<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​dd></​dl><​p>​Ngày 1 tháng 6 năm 2011, Microsoft chính thức vén màn Windows 8 và một trong các tính năng mới của nó ở <​i>​Hội chợ công nghệ Computex 2011</​i>​ ở Đài Bắc (Đài Loan) và tại <​i>​Hội nghị D9</​i>​ ở California (Hoa Kỳ).<​sup id="​cite_ref-microsoftconference_30-0"​ class="​reference">​[30]</​sup><​sup id="​cite_ref-win8preview_31-0"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Tính năng chính được trình diễn và giới thiệu là giao diện người dùng mới.
 +</​p><​p>​Microsoft sẽ giới thiệu nhiều cải tiến và tính năng của Windows 8 tại hội nghị người phát triển BUILD, dự định khai mạc ngày 13 tháng 9 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-BUILD_32-0"​ class="​reference">​[32]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Windows 8 bổ sung thêm giao diện người dùng mới là Modern UI được thiết kế theo lối phẳng hóa và tối ưu cho các thao tác chạm bên cạnh giao diện Desktop truyền thống. Khi Windows mới được khởi động, màn hình Start sẽ hiện ra thay cho màn hình Desktop thường thấy. Trên màn hình bắt đầu là các Live Tile của ứng dụng Modern, Live Tile này sẽ liên tục chuyển động để cập nhật thông tin mà người dùng không cần phải mở ứng dụng. Khi nhấn chuột vào một ô Live Tile, ứng dụng Modern sẽ được mở ra dưới dạng toàn màn hình và thường có giao diện tối ưu cho cảm ứng.
 +</​p><​p>​Để trở lại giao diện Desktop thông thường và truy cập các ứng dụng Desktop, người dùng cần chọn ô Desktop trên màn hình Start. Tuy nhiên, nút Start trên thanh Taskbar đã bị loại bỏ và không còn Start Menu như những phiên bản Windows trước. Để mở lại màn hình Start, người dùng cần di chuyển chuột vào phía dưới bên trái màn hình.
 +</​p><​p>​Tuy nhiên, các ứng dụng Modern chỉ có thể hiển thị khi độ phân giải của màn hình có chiều ngang lớn hơn 1024 và chiều dọc lớn hơn 768 và hoạt động tốt nhất trên màn hình 16:9. Thấp hơn độ phân giải này, ví dụ màn hình có độ phân giải 1024×600 sẽ không thể mở bất cứ ứng dụng Modern nào và chỉ có thể mở được các ứng dụng Desktop truyền thống. Tính năng hiển thị song song hai ứng dụng Modern cũng chỉ hoạt động khi màn hình có độ phân giải 1366×768 trở lên.
 +</​p><​p>​Mike Angiulo xác nhận tại Computex 2011 rằng Windows 8 sẽ sử dụng OEM Activation 3.0 thay vì Windows 7 OEM Activation 2.1, điều làm cho nó khó bị bẻ khóa hơn.
 +</​p><​p>​Windows 8 có một nền tảng phát triển mới, theo Phó Giám đốc Microsoft Julie Larson-Green,​ người nhắc đến ứng dụng thời tiết và nói rằng ứng dụng này dùng "nền tảng phát triển mới của chúng tôi, nó dựa trên HTML5 và JavaScript."<​sup id="​cite_ref-Why_Microsoft_has_made_developers_horrified_about_coding_for_Windows_8_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span id="​M.C3.A1y_t.C3.ADnh_c.C3.A1_nh.C3.A2n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Máy_tính_cá_nhân">​Máy tính cá nhân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Yêu cầu phần cứng của Windows 8 cao hơn một it so với yêu cầu phần cứng của Windows 7. Bộ vi xử lý phải hỗ trợ PAE, NX bit, và SSE2. Ứng dụng trên Windows Store yêu cầu màn hình có độ phân giải 1024x768; màn hình có độ phân giải 1366×768 hoặc cao hơn để sử dụng chức năng Snap.<​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup>​ Để nhận được chứng chỉ tương thích với Windows 8, Microsoft yêu cầu hệ thống x86 có thể tiếp tục từ chế độ chờ trong vòng 2 giây trở xuống.<​sup id="​cite_ref-withinwindows.com_35-0"​ class="​reference">​[35]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​M.C3.A1y_t.C3.ADnh_b.E1.BA.A3ng_v.C3.A0_thi.E1.BA.BFt_b.E1.BB.8B_lai"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Máy_tính_bảng_và_thiết_bị_lai">​Máy tính bảng và thiết bị lai</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​margin:​auto"><​caption>​Yêu cầu phần cứng với chứng chỉ cho máy tính bảng<​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Card đồ họa
 +</th>
 +<​td>​Bộ xử lý đồ họa DirectX 10 với trình điều khiển WDDM 1.2 hoặc mới hơn
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Ổ cứng
 +</th>
 +<​td>​10 GB còn trống, sau khi quá trình thiết lập hoàn thành
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Nút bấm chuẩn
 +</th>
 +<​td>'​Nút nguồn',​ 'Khóa xoay màn hình',​ 'Phím Windows',​ 'Tăng âm lượng',​ '​Giảm âm lượng'​
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Màn hình
 +</th>
 +<​td>​Màn hình cảm ứng hỗ trợ tối thiểu 5 điểm cùng một lúc với độ phân giải 1024x768. Độ phân giải màn hình phải khớp với phấn cứng để hình ảnh không bị giãn. Độ sâu của màu tối thiểu là 32-bit. Nếu màn hình có đọ phân giải dướ 1366x768, chú thích trong hướng dẫn sử dụng phải nói là chức năng Snap không có sẵn.
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Camera
 +</th>
 +<​td>​Tối thiểu 720p (HD)
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Cảm biến chuyển động
 +</th>
 +<td>3 axes với tần số dữ liệu ≥50 Hz
 +</​td></​tr><​tr><​th>​USB 2.0
 +</th>
 +<​td>​Tối thiểu một thẻ điều khiển và một cổng.
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Kết nối
 +</th>
 +<​td>​Wi-Fi và Bluetooth 4.0 + LE (low energy: tiết kiệm điện)
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Khác
 +</th>
 +<​td>​Loa,​ microphone, từ kế và con quay hồi chuyển.
 +<​p>​Nếu thiết bị băng thông rộng di động 3G, 4G được tích hợp vào thiết bị, thì A-GPS sẽ là bắt buộc.
 +Thiết bị NFC (Near-Field Communications) phải có tem NFC để người dùng nhận biết.
 +Tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del sẽ dược thay bằng Phím Windows + Nút Nguồn.
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Yêu cầu mới được áp dụng để phù hợp với sự ra mắt cua Windows 8.1. Vào năm 2014, tất cả thiết bị phải bao gồm webcam 720p (HD) và loa, microphone với chất lượng cao hơn, tất cả các thiết bị hỡ trợ Wi-fi thì cũng phải hỗ trợ Bluetooth. Vào năm 2015, tất cả cacthieest đã nhận được chứng chỉ phải bao gồm chip Trusted Platform Module 2.0.<sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup><​sup id="​cite_ref-zdnet-cert1415_41-0"​ class="​reference">​[41]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Vào tháng 10 năm 2013, Windows 8.1 được ra mắt, là phiên bản nâng cấp của Windows 8 với sự trở lại của nút Start, bổ sung thêm ô Live Tile cỡ lớn, khả năng hiển thị song song 3 ứng dụng Modern một lúc và nhiều tính năng khác.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-microsoft.com-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Shared Source Initiative”. <​i>​microsoft.com</​i>​. Microsoft<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Shared+Source+Initiative&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=microsoft.com&​amp;​rft.pub=Microsoft&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fsharedsource%2Fdefault.aspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​blogs.windows.com/​windows/​b/​bloggingwindows/​archive/​2012/​10/​25/​windows-reimagined-windows8.aspx</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Microsoft Product Lifecycle”. <​i>​Microsoft Support</​i>​. Microsoft Corporation. Tháng 4 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Microsoft+Product+Lifecycle&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Microsoft+Support&​amp;​rft.pub=Microsoft+Corporation&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Flifecycle%2Fsearch%2Fdefault.aspx%3Fsort%3DPN%26alpha%3DWindows%2B8%26Filter%3DFilterNO&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-maximumpc-81support-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Microsoft Support Lifecycle, Windows 8”. <​i>​Microsoft</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Microsoft+Support+Lifecycle%2C+Windows+8&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Microsoft&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Flifecycle%2F%3Fc2%3D16796&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-windows8news-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Microsoft VP Hints At Windows 8 Release In Fall 2012, windows8news.com,​ on ngày 16 tháng 6 năm 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Windows_8_Genuine_Center-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​nowrap">​Windows 8</​span>:​ Windows 8 Genuine Center, Windows 8 Genuine Center</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ngày_phát_hành_Windows_8-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ngày phát hành Windows 8, Windows 8 Genuine Center</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Microsoft Announces Support of System on a Chip Architectures From Intel, AMD, and ARM for Next Version of Windows”. <​i>​Microsoft</​i>​. Ngày 5 tháng 1 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Microsoft+Announces+Support+of+System+on+a+Chip+Architectures+From+Intel%2C+AMD%2C+and+ARM+for+Next+Version+of+Windows&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Microsoft&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpresspass%2Fpress%2F2011%2Fjan11%2F01-05SOCsupport.mspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Rosoff,​ Matt (ngày 5 tháng 1 năm 2011). “OK, So Windows Is Coming To ARM Tablets...Someday (MSFT)”. <​i>​San Francisco Chronicle</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=OK%2C+So+Windows+Is+Coming+To+ARM+Tablets...Someday+%28MSFT%29&​amp;​rft.au=Rosoff%2C+Matt&​amp;​rft.aufirst=Matt&​amp;​rft.aulast=Rosoff&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=San+Francisco+Chronicle&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sfgate.com%2Fcgi-bin%2Farticle.cgi%3Ff%3D%2Fg%2Fa%2F2011%2F01%2F05%2Fbusinessinsider-microsoft-spills-beans-on--at-ces-2011-1.DTL&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Ankur Mittal. “Whats next.. Windows Next or Windows 8 ??​”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Ankur+Mittal&​amp;​rft.aulast=Ankur+Mittal&​amp;​rft.btitle=Whats+next..+Windows+Next+or+Windows+8+%3F%3F&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows8beta.com%2F2010%2F04%2Fwhats-next-windows-next-or-windows-8&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Leak:​ Windows 8 M1 Build 7850 Screenshots”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Leak%3A+Windows+8+M1+Build+7850+Screenshots&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows7themes.net%2Fleak-windows-8-m1-build-7850-screenshots.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Thurrott,​ Paul (ngày 4 tháng 4 năm 2011). “Windows 8 Secrets: Windows Explorer Ribbon”. SuperSite for Windows<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Thurrott%2C+Paul&​amp;​rft.aufirst=Paul&​amp;​rft.aulast=Thurrott&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Secrets%3A+Windows+Explorer+Ribbon&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=SuperSite+for+Windows&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winsupersite.com%2Farticle%2Fwindows8%2Fwindows-8-secrets-windows-explorer-ribbon-130084&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Registry Hack Enables Windows 8 M1 Webcam, Modern Reader, Ribbon &amp; Task UI”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Registry+Hack+Enables+Windows+8+M1+Webcam%2C+Modern+Reader%2C+Ribbon+%26+Task+UI&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fcompixels.com%2F7923%2Fregistry-hack-enables-windows-8-m1-webcam-modern-reader-ribbon-task-ui&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Leaked Windows 8 M1 Build 7850 Screenshots”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Leaked+Windows+8+M1+Build+7850+Screenshots&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.softpedia.com%2FnewsImage%2FLeaked-Windows-8-M1-Build-7850-Screenshots-23.png%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 Build 7955 x86 leak.”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Build+7955+x86+leak.&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winrumors.com%2Fearly-windows-8-milestone-2-build-7955-leaked%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 - UltraWindows.nl”. 15 tháng 6 năm 2018.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+8+-+UltraWindows.nl&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fultrawindows.nl%2Ftmp%2Fwindows%2Fwindows8%2F6279550&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows Server 8 Build 7959 x64 leak.”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+Server+8+Build+7959+x64+leak.&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winrumors.com%2Fwindows-server-8-milestone-3-build-7959-leaked%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​ http://​www.wordswithmeaning.net/​2011/​07/​windows-8-first-impressions.html.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wordswithmeaning.net%2F2011%2F07%2Fwindows-8-first-impressions.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Microsoft begins shipping Windows 8 Build 7971 via Connect”. Windows 8 Center. Ngày 29 tháng 3 năm 2011.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Microsoft+begins+shipping+Windows+8+Build+7971+via+Connect&​amp;​rft.date=29+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Windows+8+Center&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows8center.com%2Fnews%2Fmicrosoft-begins-shipping-windows-8-build-7971-via-connect%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 Aero Light UI Revealed”. Windows 8 News. Ngày 16 tháng 3 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Aero+Light+UI+Revealed&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Windows+8+News&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows8news.com%2F2011%2F03%2F16%2Fwindows-8-aero-light-ui-revealed%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.itproportal.com/​2011/​06/​21/​windows-8-build-7989-leaked-features-many-new-enhancements/</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Thurrott,​ Paul. “Windows 8 Secrets: Welcome Screen”. SuperSite for Windows<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Thurrott%2C+Paul&​amp;​rft.aufirst=Paul&​amp;​rft.aulast=Thurrott&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Secrets%3A+Welcome+Screen&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=SuperSite+for+Windows&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winsupersite.com%2Farticle%2Fwindows8%2Fwindows-8-secrets-welcome-screen-130065&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Thurrott,​ Paul (ngày 5 tháng 4 năm 2011). “Windows 8 Secrets: Modern Reader”. SuperSite for Windows<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Thurrott%2C+Paul&​amp;​rft.aufirst=Paul&​amp;​rft.aulast=Thurrott&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Secrets%3A+Modern+Reader&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=SuperSite+for+Windows&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winsupersite.com%2Farticle%2Fwindows8%2Fwindows-8-secrets-modern-reader-135788&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Thurrott,​ Paul (ngày 6 tháng 4 năm 2011). “Windows 8 Secrets: Aero Auto-Colorization”. SuperSite for Windows<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Thurrott%2C+Paul&​amp;​rft.aufirst=Paul&​amp;​rft.aulast=Thurrott&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Secrets%3A+Aero+Auto-Colorization&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=SuperSite+for+Windows&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winsupersite.com%2Farticle%2Fwindows8%2Fwindows-8-secrets-aero-autocolorization-135807&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Thurrott,​ Paul (ngày 5 tháng 4 năm 2011). “Windows 8 Secrets: Internet Explorer Immersive”. SuperSite for Windows<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Thurrott%2C+Paul&​amp;​rft.aufirst=Paul&​amp;​rft.aulast=Thurrott&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Secrets%3A+Internet+Explorer+Immersive&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=SuperSite+for+Windows&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.winsupersite.com%2Farticle%2Fwindows8%2Fwindows-8-secrets-internet-explorer-immersive-135787&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 "​Hybrid Boot" discovered”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+8+%22Hybrid+Boot%22+discovered&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.neowin.net%2Fnews%2Fwindows-8-hybrid-boot-discovered&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 Portable Workspace, push notifications &amp; other apps discovered”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Portable+Workspace%2C+push+notifications+%26+other+apps+discovered&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.neowin.net%2Fnews%2Fwindows-8-to-support-portable-workspace-push-notifications-and-other-apps-discovered&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ballmer_at_MDF_Tokyo_2011-28">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Ballmer,​ Steve. “Steve Ballmer: Microsoft Developer Forum”. <​i>​Microsoft News Center</​i>​. Microsoft Corporation<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Steve+Ballmer%3A+Microsoft+Developer+Forum&​amp;​rft.au=Ballmer%2C+Steve&​amp;​rft.aufirst=Steve&​amp;​rft.aulast=Ballmer&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Microsoft+News+Center&​amp;​rft.pub=Microsoft+Corporation&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpresspass%2Fexec%2Fsteve%2F2011%2F05-23Developer.mspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Keizer,​ Gregg. “Microsoft backpedals from Ballmer'​s Windows 8 comments”. Computerworld Inc<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Keizer%2C+Gregg&​amp;​rft.aufirst=Gregg&​amp;​rft.aulast=Keizer&​amp;​rft.btitle=Microsoft+backpedals+from+Ballmer%27s+Windows+8+comments&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Computerworld+Inc.&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.computerworld.com%2Fs%2Farticle%2F9217000%2FMicrosoft_backpedals_from_Ballmer_s_Windows_8_comments%3FtaxonomyId%3D18&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-microsoftconference-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Microsoft Computex D9 Conference on Engadget.com”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Microsoft+Computex+D9+Conference+on+Engadget.com&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2011%2F06%2F01%2Flive-from-microsofts-windows-8-preview-event-at-computex-2011%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-win8preview-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Previewing '​Windows 8' at Microsoft Website”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Previewing+%27Windows+8%27+at+Microsoft+Website&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpresspass%2Ffeatures%2F2011%2Fjun11%2F06-01corporatenews.aspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BUILD-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows BUILD by Microsoft”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+BUILD+by+Microsoft&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.buildwindows.com%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Why_Microsoft_has_made_developers_horrified_about_coding_for_Windows_8-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Peter Bright (ngày 13 tháng 6 năm 2011). “Why Microsoft has made developers horrified about coding for Windows 8”. Arstechnica<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.au=Peter+Bright&​amp;​rft.aulast=Peter+Bright&​amp;​rft.btitle=Why+Microsoft+has+made+developers+horrified+about+coding+for+Windows+8&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Arstechnica&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Farstechnica.com%2Fmicrosoft%2Fnews%2F2011%2F06%2Fhtml5-centric-windows-8-leaves-microsoft-developers-horrified.ars&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Upgrade to Windows 8”. Microsoft Corporation<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Upgrade+to+Windows+8&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Microsoft+Corporation&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fen-US%2Fwindows-8%2Fupgrade-to-windows-8&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-withinwindows.com-35"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 Secrets: PC and Device Requirements”. Withinwindows.com. Ngày 16 tháng 1 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=Windows+8+Secrets%3A+PC+and+Device+Requirements&​amp;​rft.date=22+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Withinwindows.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.withinwindows.com%2F2012%2F01%2F16%2Fwindows-8-secrets-pc-and-device-requirements%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span><​sup class="​noprint Inline-Template noprint Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Nên thay nguồn này bằng nguồn khác (May 2013)">​cần nguồn tốt hơn</​span></​i>​]</​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 system requirements”. <​i>​Windows Help</​i>​. Microsoft Corporation<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Windows+8+system+requirements&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Windows+Help&​amp;​rft.pub=Microsoft+Corporation&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fen-US%2Fwindows-8%2Fsystem-requirements&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“PAE/​NX/​SSE2 Support Requirement Guide for Windows 8”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.btitle=PAE%2FNX%2FSSE2+Support+Requirement+Guide+for+Windows+8&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fen-us%2Flibrary%2Fwindows%2Fhardware%2Fhh975398.aspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“What is PAE, NX, and SSE2 and why does my PC need to support them to run Windows 8?”. <​i>​Windows Help</​i>​. Microsoft Corporation<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=What+is+PAE%2C+NX%2C+and+SSE2+and+why+does+my+PC+need+to+support+them+to+run+Windows+8%3F&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Windows+Help&​amp;​rft.pub=Microsoft+Corporation&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fen-US%2Fwindows-8%2Fwhat-is-pae-nx-sse2&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Windows 8 Hardware Certification Requirements”. <​i>​MSDN</​i>​. Microsoft Corporation<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Windows+8+Hardware+Certification+Requirements&​amp;​rft.date=22+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=MSDN&​amp;​rft.pub=Microsoft+Corporation&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fen-us%2Flibrary%2Fwindows%2Fhardware%2Fhh748200.aspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Lee,​ Nicole (ngày 12 tháng 7 năm 2013). “Microsoft sets new hardware certification requirements for Windows 8.1”. <​i>​Engadget</​i>​. AOL<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=Microsoft+sets+new+hardware+certification+requirements+for+Windows+8.1&​amp;​rft.au=Lee%2C+Nicole&​amp;​rft.aufirst=Nicole&​amp;​rft.aulast=Lee&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Engadget&​amp;​rft.pub=AOL&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2013%2F07%2F12%2Fmicrosoft-new-hardware-certification-requirements-for-windows8.1%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-zdnet-cert1415-41"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“New Bluetooth, audio, TPM requirements coming for Windows 8 devices”. <​i>​ZDNet</​i>​. CBS Interactive<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AWindows+8&​amp;​rft.atitle=New+Bluetooth%2C+audio%2C+TPM+requirements+coming+for+Windows+8+devices&​amp;​rft.date=18+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ZDNet&​amp;​rft.pub=CBS+Interactive&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.zdnet.com%2Fnew-bluetooth-audio-tpm-requirements-coming-for-windows-8-devices-7000018003%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181013090555
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.404 seconds
 +Real time usage: 0.606 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2092/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 93011/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3005/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 38331/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.152/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.37 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 489.705 ​     1 -total
 + ​48.83% ​ 239.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​37.76% ​ 184.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_OS_version
 + ​28.27% ​ 138.454 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.58% ​ 130.188 ​    28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.08% ​  ​88.524 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Start_date_and_age
 +  8.95%   ​43.809 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_tr&#​432;&#​7899;​c
 +  8.01%   ​39.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Better_source
 +  7.34%   ​35.942 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fix
 +  7.26%   ​35.538 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786025-0!canonical and timestamp 20181013090554 and revision id 43111750
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07460-windows-8-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)