User Tools

Site Tools


07471-san-sossio-baronia-la-gi

San Sossio Baronia là một đô thị (commune) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. San Sossio Baronia có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày).

07471-san-sossio-baronia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)