User Tools

Site Tools


07505-lepetodriloidea-la-gi

Lepetodriloidea
Peltospiroidea.png
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
McLean, 1988
Các họ

Xem trong bài.

Lepetodriloidea là một liên họ ốc biển lớn, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong nhánh Vetigastropoda.[1]

Các họ trong liên họ Lepetodriloidea gồm:

  • Họ Lepetodrilidae McLean, 1988
  • Họ Clypeosectidae McLean, 1989
  • Họ Sutilizonidae McLean, 1989
  1. ^ Bouchet, P. & Rocroi, J.-P. (2005). “Classification and Nomenclator of Gastropod Families”. Malacologia 47 (1-2). 
07505-lepetodriloidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)