User Tools

Site Tools


07507-lepetodrilus-tevnianus-la-gi

Lepetodrilus tevnianus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. tevnianus
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus tevnianus
McLean, 1991

Lepetodrilus tevnianus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus tevnianus McLean, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus tevnianus tại Wikispecies
07507-lepetodrilus-tevnianus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)