User Tools

Site Tools


07508-arene-tricarinata-la-gi

Arene tricarinata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Arene
Loài (species) A. tricarinata
Danh pháp hai phần
Arene tricarinata
(Stearns, 1872)

Arene tricarinata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Arene tricarinata (Stearns, 1872). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Arene tricarinata tại Wikispecies
07508-arene-tricarinata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)