User Tools

Site Tools


07509-trochaclis-versiliensis-la-gi

Trochaclis versiliensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Ataphridae
Chi (genus) Trochaclis
Loài (species) T. versiliensis
Danh pháp hai phần
Trochaclis versiliensis
Warén, Carrozza & Rocchini in Warén, 1992

Trochaclis versiliensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Ataphridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trochaclis versiliensis Warén, Carrozza & Rocchini in Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Trochaclis versiliensis tại Wikispecies
07509-trochaclis-versiliensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)