User Tools

Site Tools


07510-calliostoma-multiliratum-la-gi

Calliostoma multiliratum
Calliostoma multiliratum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. multiliratum
Danh pháp hai phần
Calliostoma multiliratum
(Sowerby II, 1875)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma ishianum Yokoyama, 1926
  • Calliostoma (Tristichotrochus) multiliratum (Sowerby II, 1875)
  • Ziziphinus multiliratus Sowerby II, 1875

Calliostoma multiliratum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma multiliratum (Sowerby II, 1875). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 2010.

Phương tiện liên quan tới Calliostoma multiliratum tại Wikimedia Commons

07510-calliostoma-multiliratum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)