User Tools

Site Tools


07512-cranopsis-antillana-la-gi

Cranopsis antillana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Cranopsis
Loài (species) C. antillana
Danh pháp hai phần
Cranopsis antillana
(Pérez Farfante, 1947) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Puncturella asturiana auct. non Fischer, 1882
  • Puncturella antillana Pérez Farfante, 1947

Cranopsis antillana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Pérez Farfante, I. 1947. The genera Zeidora, Nesta, Emarginula, Rimula and Puncturella in the Western Atlantic. Johnsonia 2: 93-148
  2. ^ Cranopsis antillana (Pérez Farfante, 1947). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cranopsis Antillana tại Wikispecies
07512-cranopsis-antillana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)