User Tools

Site Tools


07522-ph-c-t-n-h-ng-la-gi

Phước Tân Hưng
Địa lý
Diện tích 14,09 km²
Dân số (2015)  
 Tổng cộng 8181 người
 Mật độ 581 người/km²
Dân tộc Kinh
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Vùng Tây Nam Bộ
Tỉnh Long An
Huyện Châu Thành
Thành lập 1989 (tái lập)
 Trụ sở UBND Ấp 8

Phước Tân Hưng là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Diện tích: 14,09 km²

Dân số: 8181 người (1985 hộ)

Mật độ dân số: 581 người/km².

Xã Phước Tân Hưng được chia làm 7 ấp (trong đó ấp 8 là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của xã):

STT Ấp Diện tích (km²) Dân số (người) Số hộ Mật độ(người/km²)
1 1 2,45 1201 265 490
2 2 3,43 1550 410 452
3 4 1,32 887 228 674
4 5 3,39 1440 345 424
5 6 1,32 528 115 401
6 7 1,38 1251 310 907
7 8 0,8 1324 312 1642

Giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

xã có: 1 Trường Tiểu học Lê Văn Khuê, 1 trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng

Y tế[sửa | sửa mã nguồn]

Trung tâm y tế xã Phước Tân Hưng

Xã nông thôn mới

- Xã Phước Tân Hưng thuộc huyện Châu Thành đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[1].

  • Quyết định 54-CP[1] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Châu Thành với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Phước Tân Hưng thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[1] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[2].

  • Quyết định 298/CP[2] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

- Xã Phước Tân Hưng thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[2] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[3].

  • Quyết định 36/HĐBT[3] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Phước Tân Hưng thuộc huyện Châu Thành từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[3] đến nay.

07522-ph-c-t-n-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)