User Tools

Site Tools


07524-pseudorimula-marianae-la-gi

Pseudorimula marianae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Pseudorimula
Loài (species) P. marianae
Danh pháp hai phần
Pseudorimula marianae
McLean, 1989

Pseudorimula marianae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Pseudorimula marianae McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudorimula marianae tại Wikispecies
07524-pseudorimula-marianae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)