User Tools

Site Tools


07525-trachysma-antarctica-la-gi

Trachysma antarctica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Pendromidae
Chi (genus) Trachysma
Loài (species) T. antarctica
Danh pháp hai phần
Trachysma antarctica
Numanami, 1996

Trachysma antarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pendromidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trachysma antarctica Numanami, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
07525-trachysma-antarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)