User Tools

Site Tools


07526-laetifautor-elegans-la-gi

Laetifautor elegans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Laetifautor
Loài (species) L. elegans
Danh pháp hai phần
Laetifautor elegans
Habe, 1960
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliostoma (Laetifautor) elegans (Habe, 1960)
  • Laetifautor amakusaensis Habe in Azuma & Toki, 1968

Laetifautor elegans là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Laetifautor elegans Habe, 1960. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Laetifautor elegans tại Wikispecies
07526-laetifautor-elegans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)