User Tools

Site Tools


07528-calliostoma-bigelowi-la-gi

Calliostoma bigelowi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. bigelowi
Danh pháp hai phần
Calliostoma bigelowi
Clench and Aguayo, 1938

Calliostoma bigelowi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 33.5 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 375 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 375 m.[2]

  1. ^ Calliostoma bigelowi Clench & Aguayo, 1938. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma bigelowi tại Wikispecies
07528-calliostoma-bigelowi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)