User Tools

Site Tools


07537-pseudorimula-midatlantica-la-gi

Pseudorimula midatlantica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Pseudorimula
Loài (species) P. midatlantica
Danh pháp hai phần
Pseudorimula midatlantica
McLean, 1992 [1]

Pseudorimula midatlantica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ McLean J.H. (1992) A new species of Pseudorimula (Fissurellacea: Clypeosectidae) from hydrothermal vents of the Mid-Atlantic Ridge. The Nautilus 106(3): 115-118
  2. ^ Pseudorimula midatlantica McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudorimula midatlantica tại Wikispecies
07537-pseudorimula-midatlantica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)