User Tools

Site Tools


07539-trachysma-ignobile-la-gi

Trachysma ignobile
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Pendromidae
Chi (genus) Trachysma
Loài (species) T. ignobile
Danh pháp hai phần
Trachysma ignobile
Thiele, 1912

Trachysma ignobile là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pendromidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trachysma ignobile Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Trachysma ignobile tại Wikispecies
07539-trachysma-ignobile-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)