User Tools

Site Tools


07541-calliostoma-benedicti-la-gi

Calliostoma benedicti
Calliostoma benedicti 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. benedicti
Danh pháp hai phần
Calliostoma benedicti
Dall, 1889
Danh pháp đồng nghĩa

Calliostoma (Eutrochus) benedicti Dall, 1889

Calliostoma benedicti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 18 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 366 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 366 m.[2]

  1. ^ Calliostoma benedicti Dall, 1889. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma benedicti tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma benedicti tại Wikimedia Commons

07541-calliostoma-benedicti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)