User Tools

Site Tools


07551-t-nh-l-827-la-gi

Tỉnh lộ 827 là tên chung của bốn con đường của huyện Châu Thành, tỉnh Long An với đường Tỉnh lộ 827A làm trục chính gồm có:

  • Tỉnh lộ 827A là trục giao thông chính đi qua các xã, phường, thị trấn: Phường 3, Phường 7, xã Bình Tâm (Thành phố Tân An); Hoà Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Thị trấn Tầm Vu, An Lục Long, Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành).
  • Tỉnh lộ 827B là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A đi qua các xã của huyện Châu Thành: Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long.
  • Tỉnh lộ 827C là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A đi qua các xã, thị trấn của huyện Châu Thành: Thị trấn Tầm Vu, Dương Xuân Hội, Long Trì
  • Tỉnh lộ 827D là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A đi qua 2 xã của huyện Châu Thành: Hiệp Thạnh, Phú Ngãi Trị

Đường 827A[1] là trục giao thông chính của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, bắt đầu từ ngã sáu cuối đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Tân An rồi qua các xã phường: Phường 7, Phường Bình Tâm, xã An Vĩnh Ngãi của thành phố Tân An; các xã, thị trấn Hoà Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Tầm Vu (thị trấn), An Lục Long, Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông, điểm cuối là bến đò Thanh Vĩnh Đông. Đường tỉnh 827A đoạn từ Km 0 đến hết ranh UBND huyện Châu Thành đã được nâng cấp lên đường cấp III.

Trên tỉnh lộ có các cây cầu, cống như: cống Hoà Phú, cống Vĩnh Công, cầu Vĩnh Công, cầu Thầy Sơn, cầu Tầm Vu, cống Đá, cầu Phú Lộc, cầu Phủ Cung, cầu 30/04.

Tỉnh lộ 827B[2] là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A. Khởi đầu tại cống Bình Tâm và kết thúc tại Rạch Tràm (cận ranh Tiền Giang), giao cắt với tỉnh lộ 827A tại ngã tư Thanh Phú Long (thuộc xã Thanh Phú Long), đi qua địa phận các xã: Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long của huyện Châu Thành.

Trên tỉnh lộ có các cây cầu kiêm đập ngăn mặn (còn gọi là: cống) như: cống Kỳ Son, cống Tầm Vu, cống Eo Đéc, cống Chợ Giữa, cầu 30-4

Tỉnh lộ 827C [2] là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A khởi đầu tại vòng xoay Tầm Vu (ngã ba huyện) Châu Thành ở Tầm Vu liền với tỉnh lộ 827A chạy dài qua các xã, thị trấn Tầm Vu, Dương Xuân Hội, Long Trì, điểm cuối giáp ranh với tỉnh lộ 879C huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Trên tỉnh lộ có các cây cầu, cống như: cầu Dựa, cống Cầu Đồn

Tỉnh lộ 827D là đường kết nối các tuyến đường chính của huyện Châu Thành (như tỉnh lộ 827A, đường Nguyễn Thông, tỉnh lộ 827B) khởi đầu tại bến phà Tân Trụ, kết thúc tại điểm giáp với tỉnh lộ 879B của tỉnh Tiền Giang. Đi qua các xã: Hiệp Thạnh, Phú Ngãi Trị. Tỉnh lộ 827D được quy hoạch để trở thành 1 phần của Trục đường động lực kết nối TPHCM - Long An - Tiền Giang

Trên tỉnh lộ có 1 cây cầu là: cầu Bình Cách

07551-t-nh-l-827-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)