User Tools

Site Tools


07552-calliostomatinae-la-gi

Calliostomatinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Phân lớp (subclass) Orthogastropoda
Liên bộ (superordo) Vetigastropoda
Bộ (ordo) Archaeogastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae

Calliostomatinae là một phân họ động vật chân bụng đã tuyệt chủng. Đây là một thành viên của gia đình Calliostomatidae.[1]

  1. ^ World Register of Marine Species Retrieved ngày 17 tháng 7 năm 2012
  • WoRMS taxon details
07552-calliostomatinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)