User Tools

Site Tools


07553-clypeosectus-la-gi

Clypeosectus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Clypeosectus
McLean, 1989[1]

Clypeosectus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Lepetodrilidae.[2]

Các loài trong chi Clypeosectus gồm có:

  • Clypeosectus curvus McLean, 1989[3]
  • Clypeosectus delectus McLean, 1989[4]
  1. ^ McLean (1989). Contrib. Sci. (Los Ang.) 407: 17.
  2. ^ Clypeosectus McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Clypeosectus curvus McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Clypeosectus delectus McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
07553-clypeosectus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)