User Tools

Site Tools


07554-bothropoma-la-gi

Bothropoma là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Colloniidae.[1]

Các loài trong chi Bothropoma gồm có:

  1. ^ a ă Bothropoma Thiele, 1924. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bothropoma decoratum Thiele, 1930. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Bothropoma isseli Thiele, 1929. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Bothropoma munda (H. Adams, 1873). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Bothropoma pilula (Dunker, 1860). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Bothropoma ponsonbyi (Sowerby, 1897). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Bothropoma rhysopoma (Barnard, 1964). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Bothropoma tại Wikimedia Commons

07554-bothropoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)