User Tools

Site Tools


07555-calliostoma-bellatrix-la-gi

Calliostoma bellatrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. bellatrix
Danh pháp hai phần
Calliostoma bellatrix
Willan, 2002[1]

Calliostoma bellatrix là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Willan. 2002. Beagle 18: 9-13. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma bellatrix Willan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma bellatrix tại Wikispecies
07555-calliostoma-bellatrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)