User Tools

Site Tools


07556-trachysma-tenue-la-gi

Trachysma tenue
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Pendromidae
Chi (genus) Trachysma
Loài (species) T. tenue
Danh pháp hai phần
Trachysma tenue
Thiele, 1912

Trachysma tenue là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pendromidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trachysma tenue Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Trachysma tenue tại Wikispecies
07556-trachysma-tenue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)