User Tools

Site Tools


07568-gorgoleptis-la-gi

Gorgoleptis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Gorgoleptis
McLean, 1988[1]

Gorgoleptis là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Lepetodrilidae.[2]

Các loài trong chi Gorgoleptis gồm có:

  • Gorgoleptis emarginatus McLean, 1988[3]
  • Gorgoleptis patulus McLean, 1988[4]
  • Gorgoleptis spiralis McLean, 1988[5]
  1. ^ McLean (1988). Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 319(1192): 19.
  2. ^ Gorgoleptis McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Gorgoleptis emarginatus McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Gorgoleptis patulus McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Gorgoleptis spiralis McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
07568-gorgoleptis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)