User Tools

Site Tools


07569-vetulonia-chi-c-bi-n-la-gi

Vetulonia
Abbazia di San Bartolomeo a Sestinga - Abbazia Nuova (GR).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) unassigned
Chi (genus) Vetulonia
Dall, 1913[1]

Vetulonia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển và không được chỉ định trong các siêu họ Neomphaloidea.[2]

Mục lục

 • 1 Các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo
 • 5 Liên kết ngoài

Các loài trong chi Vetulonia gồm:

 • Vetulonia densilirata Dall, 1927
 • Vetulonia parajeffreysi Absalão & Pimenta, 2005[3]
 • Vetulonia paucivaricosa (Dautzenberg, 1889)[4]
 1. ^ Dall W. H. (1913). "A new genus of Trochidae". The Nautilus 27: 86.
 2. ^ “WoRMS”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 
 3. ^ “TransIP”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 
 4. ^ “WoRMS”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 

Phương tiện liên quan tới Vetulonia tại Wikimedia Commons

07569-vetulonia-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)