User Tools

Site Tools


07571-trochaclis-la-gi

Trochaclis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Ataphridae
Chi (genus) Trochaclis
Loài điển hình
  • Trochaclis antarctica Thiele, 1912

Trochaclis là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Ataphridae.[1]

Các loài trong chi Trochaclis gồm có:

  • Trochaclis antarctica Thiele, 1912[2]
  • Trochaclis islandica Warén, 1989[3]
  • Trochaclis versiliensis Warén, Carrozza & Rocchini in Warén, 1992[4]
  1. ^ Trochaclis . World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Trochaclis antarctica Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Trochaclis islandica Warén, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Trochaclis versiliensis Warén, Carrozza & Rocchini in Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
07571-trochaclis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)