User Tools

Site Tools


07572-calliostoma-belauense-la-gi

Calliostoma belauense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. belauense
Danh pháp hai phần
Calliostoma belauense
Okutani & Kurata, 1998
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma belauensis Okutani & Kurata, 1998
  • Calliostoma (Fautor) belauensis Okutani, T.A. & Kurata, 1998

Calliostoma belauense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Some authors place this taxon in the phân chi Calliostoma (Fautor)

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Chúng phân bố ở [[Thái Bình Dương Ocean along quần đảo Palau.

  1. ^ a ă Calliostoma belauense Okutani & Kurata, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 30 tháng 10 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma belauense tại Wikispecies
  • Gastropods.com: Calliostoma (Fautor) belauensis; accessed: 30 tháng 10 năm 2010
07572-calliostoma-belauense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)