User Tools

Site Tools


07583-vetulonia-parajeffreysi-la-gi

Vetulonia parajeffreysi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) unassigned
Chi (genus) Vetulonia
Loài (species) V. parajeffreysi
Danh pháp hai phần
Vetulonia parajeffreysi
Absalão & Pimenta, 2005 [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Vetulonia jeffreysi auct. non Dall, 1913
  • Vetulonia parajefferysi Absalão & Pimenta, 2005 (sai chính tả)

Vetulonia parajeffreysi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển in the super family Neomphaloidea.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Absalao, R. S. and A. D. Pimenta. 2005. New records and new species of Vetulonia Dall, 1913 and Brookula Iredale, 1912 from Brazil (Gastropoda: Trochidae). Veliger 47: 193-201
  2. ^ a ă Vetulonia parajeffreysi Absalão & Pimenta, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Vetulonia parajeffreysi tại Wikispecies
07583-vetulonia-parajeffreysi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)