User Tools

Site Tools


07585-bothropoma-isseli-la-gi

Bothropoma isseli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Bothropoma
Loài (species) B. isseli
Danh pháp hai phần
Bothropoma isseli
Thiele, 1929

Bothropoma isseli là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Bothropoma isseli Thiele, 1929. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
07585-bothropoma-isseli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)