User Tools

Site Tools


07586-trachysma-la-gi

Trachysma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Pendromidae
Chi (genus) Trachysma
Jeffreys, 1874

Trachysma là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Pendromidae.[1]

Các loài trong chi Trachysma gồm có:

  • Trachysma ignobile Thiele, 1912[2]
  • Trachysma antarctica Numanami, 1996[3]
  • Trachysma tenue Thiele, 1912[4]
  1. ^ Trachysma Jeffreys, 1874. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Trachysma ignobile Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Trachysma antarctica Numanami, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Trachysma tenue Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
07586-trachysma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)