User Tools

Site Tools


07587-calliostoma-metabolicum-la-gi

Calliostoma metabolicum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. metabolicum
Danh pháp hai phần
Calliostoma metabolicum
Vilvens, 2005[1]

Calliostoma metabolicum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2005. Novapex 6(1-2): 1-17. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma metabolicum Vilvens, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma metabolicum tại Wikispecies
07587-calliostoma-metabolicum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)