User Tools

Site Tools


07588-calliostoma-barbouri-la-gi

Calliostoma barbouri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. barbouri
Danh pháp hai phần
Calliostoma barbouri
Clench and Aguayo, 1946

Calliostoma barbouri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 25 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 27 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 192 m.[2]

  1. ^ Calliostoma barbouri Clench & Aguayo, 1946. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma barbouri tại Wikispecies
07588-calliostoma-barbouri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)