User Tools

Site Tools


07589-scutus-unguis-la-gi

Scutus unguis
Scutus unguis 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Scutus
Loài (species) S. unguis
Danh pháp hai phần
Scutus unguis
(Linnaeus, 1758)

Scutus unguis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Scutus unguis (Linnaeus, 1758). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Scutus unguis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Scutus tại Wikimedia Commons

07589-scutus-unguis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)