User Tools

Site Tools


07595-papilio-homerus-la-gi

Papilio homerus là loài bướm phượng lớn nhất ở Tây Bán Cầu và là loài lớn nhất trong chi Papilio[2] với sải cánh trung bình khoảng 15 xentimét (5,9 in)[3] (loài Papilio antimachus có sải cánh lớn hơn nhưng chủ yếu là do cánh sau kéo dài). Loài bướm này thuộc họ Papilionidae và thường được đặt ở phân chi Pterourus, được một số tác giả xem là một chi đầy đủ. Loài này sinh sống ở các khu rừng, trong vườn quốc gia núi Blue và núi John Crow, nó đang chịu sức ép mất môi trường sống và nạn săn bắt sưu tập bướm.[4] Nó cũng có tỷ lệ chết cao do các parasitic wasp của chi Chrysonotomyia.[5] Loài bướm này khá phổ biến trong thập niên 1930[6] và phạm vi phân bố của nó liên tục,[5] nhưng hiện nay phân bố chủ yếu ở núi Blue và núi John Crow ở phía đông Jamaica, một quần thể nhỏ bé chỉ ít hơn 50 con trưởng thành, ở hạt Cockpit và phía tây hòn đảo.[2] Nó là loài ngy cơ theo IUCN[1] và nằm trong Appendix I of CITES,[7] do đó buôn bán quốc tế là bất hợp pháp. Để bảo vệ tốt hơn, người ta đế xuất chương trình nuôi nhốt để giúp cứu loài này khỏi tuyệt chủng.[2]Sâu bướm chỉ ăn Hernandia jamaicensisH. catalpaefolia; cả hai loài thực vật đặc hữu Jamaica.[5]

  1. ^ a ă Gimenez Dixon, M. (1996). Papilio homerus. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2010.
  2. ^ a ă â Lehnert, M. S. (2008). The population biology and ecology of the Homerus swallowtail, Papilio (Pterourus) homerus, in the Cockpit Country, Jamaica. Journal of Insect Conservation 12(2): 179-188
  3. ^ The National Environment and Planning Agency. Jamaica's Protected Species. Downloaded on ngày 30 tháng 7 năm 2010.
  4. ^ ScienceDaily (2007). Largest Butterfly In Western Hemisphere Needs Help To Avoid Extinction. Downloaded on ngày 30 tháng 7 năm 2010.
  5. ^ a ă â Garraway, E., A. J. A. Bailey, B. E. Freeman, J. R. Parnell and T. C. Emmel (2008). Population studies and conservation of Jamaica’s endangered swallowtail butterfly Papilio (Pterourus) homerus. Journal of Insect Conservation 12 (3-4): 383-397
  6. ^ Florida Museum of Natural History. Research Projects - Conservation. Downloaded on ngày 30 tháng 7 năm 2010.
  7. ^ CITES (2010). Appendices I, II and III. Version ngày 24 tháng 6 năm 2010.
07595-papilio-homerus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)