User Tools

Site Tools


07601-pseudorimula-la-gi

Pseudorimula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Pseudorimula
McLean, 1989[1]
Loài điển hình
Pseudorimula marianae McLean, 1989

Pseudorimula là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Lepetodrilidae.[2]

Các loài trong chi Pseudorimula gồm có:

  • Pseudorimula marianae McLean, 1989[3]
  • Pseudorimula midatlantica McLean, 1992[4]
  1. ^ McLean (1989). Contrib. Sci. (Los Ang.) 407: 22.
  2. ^ Pseudorimula McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Pseudorimula marianae McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Pseudorimula midatlantica McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Pseudorimula tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
07601-pseudorimula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)