User Tools

Site Tools


07603-fautrix-candida-la-gi

Fautrix candida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Fautrix
Loài (species) F. candida
Danh pháp hai phần
Fautrix candida
Marshall, 1995

Fautrix candida là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fautrix candida Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fautrix candida tại Wikispecies
07603-fautrix-candida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)