User Tools

Site Tools


07604-tricolia-adusta-la-gi

Tricolia adusta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. adusta
Danh pháp hai phần
Tricolia adusta
Nangammbi & Herbert, 2006[1]

Tricolia adusta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • KwaZulu-Natal, South Africa[1]
  1. ^ a ă Nangammbi T. C. & Herbert D. G. (2006). "Two new species of Tricolia Risso, 1826 from South Africa (Mollusca: Gastropoda: Phasianellidae)". African Invertebrates 47: 11-22. abstract
  2. ^ Tricolia adusta Nangammbi & Herbert, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia adusta tại Wikispecies
07604-tricolia-adusta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)