User Tools

Site Tools


07621-calliostoma-marionae-la-gi

Calliostoma marionae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. marionae
Danh pháp hai phần
Calliostoma marionae
Dall, 1906[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliostoma faustum Schwengel & McGinty, 1942
  • Calliostoma (Leiotrochus) marionae Dall, 1906 (original description)

Calliostoma marionae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dall, W. H. 1906. On a new Floridian Calliostoma. Nautilus 19: 131-132
  2. ^ Calliostoma marionae Dall, 1906. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma marionae tại Wikispecies
07621-calliostoma-marionae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)