User Tools

Site Tools


07632-herpetopoma-larochei-la-gi

Herpetopoma larochei larochei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Herpetopoma
Loài (species) H. larochei
Danh pháp hai phần
Herpetopoma larochei
(Powell, 1926)

Herpetopoma larochei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae.

Loài này phân bố ở New Zealand.[1]

  1. ^ Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
07632-herpetopoma-larochei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)