User Tools

Site Tools


07633-melanodrymia-brightae-la-gi

Melanodrymia brightae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Melanodrymiidae
Chi (genus) Melanodrymia
Loài (species) M. brightae
Danh pháp hai phần
Melanodrymia brightae
Warén & Bouchet, 1993

Melanodrymia brightae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Melanodrymiidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Melanodrymia brightae Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Melanodrymia brightae tại Wikispecies
07633-melanodrymia-brightae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)