User Tools

Site Tools


07635-falsimargarita-thielei-la-gi

Falsimargarita thielei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Falsimargarita
Loài (species) F. thielei
Danh pháp hai phần
Falsimargarita thielei
(Hedley, 1916)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Antimargarita thielei (Hedley, 1916)
  • Minolia thielei Hedley, 1916 (original combination)

Falsimargarita thielei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Falsimargarita thielei (Hedley, 1916). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Falsimargarita thielei tại Wikispecies
07635-falsimargarita-thielei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)